Anciennitet på venteliste

Om ventelister og penge under bordet.

Anciennitet på venteliste

Indlægaf Jesper Bøgild » 1/05/2005 09:34

En andel er til salg i vores forening. Andelen søges solgt til mx. pris.
Vores vedtægter lyder som følger:

§ 12 OVERDRAGELSE
12.1 Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel
efter reglerne i § 12.2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen.
En ny andelshaver findes i et samarbejde mellem overdrageren og foreningen.
Generalforsamlingen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.
12.2 Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:
A. Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig inden for foreningen eller til en person, der er beslægtet med andelshaveren i lige op- eller nedstigende linie, eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst et år (der kan af bestyrelsen dispenseres fra periodens længde) før overdragelsen.
B. Andre andelshavere, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten går forud for de senere indtegnede.
C. Andre personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Bestyrelsen kan fastsætte, at de indtegnede een gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten.
D. Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.

På vores egen hjemmeside står om venteliste:
Er du interesseret i at blive orienteret med henblik på køb, når/hvis der bliver et hus til salg, så er du meget velkommen til at henvende dig.
Snak med formanden eller skriv/mail (se ovenfor). Sig helst lidt om, hvilken husstørrelse, der kan have interesse. Og gerne hvor længe du er parat til at vente.
Så bliver du skrevet på ventelisten.
Bliver der et hus ledigt, som passer til dine ønsker, så får du besked.
For en ordens skyld: man får ikke automatisk særstatus ved at stå på vores venteliste (udover, at man får tidligt besked). Først når husene sælges til den lovlige maksimalpris har man forrang efter nærmere fastsatte regler.
Du kan læse om visse af dem i vores vedtægter. Men bemærk venligst, at vi endnu ikke har fastlagt et endeligt regelsæt for, hvordan ventelisten skal prioriteres. En forening som vores er faktisk meget frit stillet mht., hvordan man indretter ventelistereglerne.
Er prisen på andelen lavere end den lovmæssigt fastsatte maksimalpris, konkurrerer man på lige fod med alle andre.
Fra og med foråret 2003 har vi vedtaget, at man bliver stående på ventelisten i 2 hele år. Ønsker man derefter stadig at stå på listen, skal man selv henvende sig og få fornyet pladsen på ventelisten. Ellers slettes man automatisk.
Vi henvender os altså kun i det tilfælde, at der bliver et hus til salg.
Du er iøvrigt altid velkommen til at spørge formanden

Spørgsmålet er nu:
Da sælger ikke har peget på en køber jv. §12 stk 2,A, og ingen andelshaver ønsker at købe, jv, §12 stk 2,B, sker salget efter principperne i §12 stk. 2,C, dvs andre som står indskrevet på en venteliste. Man kan bede om at komme på venteliste. Det er gratis, den er ikke offentliggjort.
Kan man ud fra vedtægter og øvrige oplysninger gøre et anciennitetsprincip gældende vedr. §12 stk. 2, C ?
Påstanden er, at det er helt entydigt at man står opskrevet efter anciennitet - med henvisning til vedtægterne!
Jeg har svært ved at se denne entydighed, men håber der kan gives et udtømmende svar.
Jesper Bøgild
Bruger
Bruger
 
Indlæg: 1
Tilmeldt: 1/05/2005 08:57

Tilbage til Ventelister

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst

cron