Formulering af vedtægtsændring

Om værdien af andelen i foreningens formue, lovens 4 værdiberegningsmetoder.

Formulering af vedtægtsændring

Indlægaf zyrlex » 16/03/2006 20:06

Vi har fået lavet en valuarvurdering og ønsker derfor at ændre vores vedtægt vedr. boligernes værdi fra den nuværende:

Indskud (4.1) Indskud udgør et beløb, svarende til:

Kr. 100.000 for boligtype A, stuen, 1.sal og 2.sal.
Kr. 80.000 for boligtype B, 3.sal tv.
Kr. 93.000 for boligtype C, 3.sal th.

(4.2) Indskuddet skal indbetales kontant.


......til en formulering der ikke fastsæter et bestemt beløb pr. lejlighed (hvilket iøvrigt også er i strid med gældende lovgivning).

Jeg har tænkt på noget i denne retning, men vil blive glad hvis andre har et "type-eksempel" de kunne poste her:

§4 stk. 1 ændres til:

4.1
Indskud udgør et beløb svarende til den til enhver tid gældende andelsværdi fastsat ved årlig valuarvurdering. Vurderingen foretages hvert år af en godkendt valuar, og skal afspejle den værdi andelene ville have ved salg af hele ejendommen som lejeboliger.


Håber på et konstruktivt svar.
zyrlex
Bruger
Bruger
 
Indlæg: 6
Tilmeldt: 11/02/2006 12:03

Indlægaf zuma » 17/03/2006 09:34

Der er i og for sig ingen grund til at opfinde den dybe tallerken, når den allerede er opfundet :smile1:

Tjek normalvedtægtens § 20:

Overdragelsessum

§ 20. Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter stk. 2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:

a. Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling. Andelenes pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i lov om andelsforeninger og andre boligfællesskaber. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.

b. Værdien af forbedringer i boligen ansættes til anskaffelse­sprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage.

c. Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

d. Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektiv prisnedslag under hensyn hertil.

Stk. 2. Hvis der samtidig med overdragelse af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel.
Stk. 3. Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker med udgangspunkt i en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.
Stk. 4. Kan den fraflyttede andelshaver ikke acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar eller løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Kan parterne ikke blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen, idet der herved tages hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet.
Stk. 5. Bestyrelsen skal ikke godkende prisen ved overdragelse af erhvervsandele, hvortil der ikke er knyttet en boligret.
zuma
SuperGuru
SuperGuru
 
Indlæg: 1048
Tilmeldt: 11/06/2004 15:44

Indlægaf zyrlex » 18/03/2006 11:31

Tak for svaret. :smile2:
Det er selvfølgelig rigtigt at selve overdragelsen og dermed værdien for denne, er beskrevet i §20, men der skal vel stadigvæk være en §4 der handler om indskud?

Jeg forestiller mig således at man kunne ændre denne til:

§4.1
Indskud udgør et beløb svarende til den til enhver tid gældende andelsværdi fastsat ved årlig valuarvurdering, og under hensyn til de i §20 beskrevne betingelser.

Det skulle vel være nok til at dække os ind ? Vi vil jo helst ikke lande i en formulering, hvor der kunne være en eller anden der kunne tolke vedtægten anderledes og derved kunne få en højere pris for sin andel.
zyrlex
Bruger
Bruger
 
Indlæg: 6
Tilmeldt: 11/02/2006 12:03

Indlægaf zuma » 18/03/2006 13:53

Det har du naturligvis ret i, men hvorfor søger du ikke inspiration i normalvedtægten?

http://www.andelsbolig-debat.dk/Normalvedtaegt1988.htm , § 4 er givetvis relevant i denne sammenhæng :smile22:
zuma
SuperGuru
SuperGuru
 
Indlæg: 1048
Tilmeldt: 11/06/2004 15:44

Indlægaf zyrlex » 19/03/2006 11:41

Normalvedtægten fra 1988 har ved §4 den samme formulering som den jeg har nævnt i første indlæg. Denne beskrivelse kan ikke benyttes sammen med valuarvurdering, da indskuddets størrelse jo ændrer sig med vurderingen. Derfor kan jeg ikke benytte denne formulering.

Jeg vil meget gerne høre (igen) om der er nogen der har skrevet noget andet i deres vedtægter der tager højde for at der nu benyttes valuarvurdering.
Om muligt vil jeg gerne se denne formulering. Der er vel andre der har stået i det samme dilemma. Vi ahr generalforsamling i morgen (mandag 20. marts) og jeg vil meget gerne have en ændring på plads inden da. :smile2:
zyrlex
Bruger
Bruger
 
Indlæg: 6
Tilmeldt: 11/02/2006 12:03

Indlægaf zuma » 20/03/2006 09:30

Jeg forstår godt, hvor du vil hen.

Normalt har man skrevet ind i vedtægterne at prisen pr. lejlighed udgør andelskronen gange antallet af kvadratmeter gange 100, derved udgår man at der kommer beløb ind, og så stiger prisen også i takt med at andelskronen stiger, hvilket er simpelt matematik :smile1:
zuma
SuperGuru
SuperGuru
 
Indlæg: 1048
Tilmeldt: 11/06/2004 15:44


Tilbage til Andelsværdi

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst

cron