Energimærkning

Om renovering og vedligeholdelse af ejendommen og lejlighederne.

Energimærkning

Indlægaf HansogGrethe » 24/02/2016 18:07

Vi er en andelsboligforening bestående af kæde-rækkehuse. Vi har i vores regnskab henlagt til energimærkning af vore boliger. I den nye bekendtgørelse af januar 2016 er det bestemt, at det nu er den enkelte andelshaver, der skal betale for at få foretaget energimærke. Så burde det vel alt andet lige være rimeligt, at de opsparede midler til energimærkning blev udbetalt til andelshaverne. Det mener jeg bare ikke er lovligt, og ville formentlig også udløse skattepligt. For at stille alle andelshaverne lige, kunne vi tænke os at gøre følgende:
Alle andelshavere bestiller energimærkning af deres bolig. Regningen betales af andelsboligforeningen, som herefter trækker beløbet i løbet af et antal måneder hos andelshaverne. Samtidig, i de samme måneder, nedsættes beløbet, andelshaverne betaler i fællesudgifter, med samme beløb. På den måde bliver den enkelte andelshaver holdt "skadesløs" for udgifterne til denne energimærkning.
Kan vi, uden at løbe ind i problemer, foretage disse transaktioner?
HansogGrethe
Novice
Novice
 
Indlæg: 12
Tilmeldt: 15/08/2009 14:04

Re: Energimærkning

Indlægaf marka » 24/02/2016 23:50

Generel regel om regninger: Den der bestiller arbejdet betaler også for arbejdet. I kan ikke bestille arbejde og sende regningen til andelsforeningen , det er ulovligt.

Bestil og betal regningen selv. De "opsparede midler" ligger som formue i foreningen og kan bruges til vedligeholdelsespligter mv. er der overskud på driften kan midlerne forblive i formuen eller være med til at nedskrive boligudgiften - for et beløb svarende til energimærkning giver det ikke mening at op og nedjustere boligudgiften.
marka
Novice
Novice
 
Indlæg: 23
Tilmeldt: 6/12/2015 00:47

Re: Energimærkning

Indlægaf HansogGrethe » 25/02/2016 10:05

Ok. Prøver igen:
Den enkelte andelshaver bestiller og betaler selv energimærkningen.
Generalforsamlingen beslutter at fællesudgifterne nedsættes resten af året, med et beløb, der svarer til den enkelte andelshavers udgift til energimærkning.
Spørgsmålet er alene, om det vil give anledning til problemer fra revisor m.v.
Om det giver mening eller ej, betyder i den forbindelse ikke noget.
HansogGrethe
Novice
Novice
 
Indlæg: 12
Tilmeldt: 15/08/2009 14:04

Re: Energimærkning

Indlægaf marka » 25/02/2016 13:10

At fællesudgifter for et år skal nedsættes giver ikke problemer for revisor, men kræver sandsynligvis øvrige administrationsudgifter
Hvorfor det ikke vil give mening for blot et år. Når man justerer boligudgiften er det fordi der på længere sigt er blevet betalt for meget eller for lidt. Netop fordi der er arbejde forbundet med justeringen
marka
Novice
Novice
 
Indlæg: 23
Tilmeldt: 6/12/2015 00:47

Re: Energimærkning

Indlægaf HansogGrethe » 25/02/2016 14:29

Ok. Bare det ikke giver problemer i forhold til revisor er jeg/vi tilfredse. Med hensyn til administrationsudgifter vil vi ikke få nogle. Jeg er regnskabsansvarlig og det er ligeledes mig, der indberetter opkrævninger/rettelser til Nets.
Mange tak for dine svar.
HansogGrethe
Novice
Novice
 
Indlæg: 12
Tilmeldt: 15/08/2009 14:04

Re: Energimærkning

Indlægaf HansogGrethe » 26/02/2016 13:54

Fortsætter lige denne tråd.
I forbindelse med bestilling af et "automatmærke" skal der til energikonsulenten udfyldes et skema.
På skemaet skal anføres hvem der ejer boligen. Jeg formoder, at som ejer på hver enkelt andelshavers skema
skal stå andelsboligforeningen, og ikke den enkelte andelshaver, og at det er bestyrelsen som underskriver papirerne.
Vil nogen give et bud på det?
På forhånd tak.
HansogGrethe
Novice
Novice
 
Indlæg: 12
Tilmeldt: 15/08/2009 14:04

Re: Energimærkning

Indlægaf HansogGrethe » 26/02/2016 13:56

Skemaet kan downloades her:
http://automatmærker.dk/
HansogGrethe
Novice
Novice
 
Indlæg: 12
Tilmeldt: 15/08/2009 14:04

Re: Energimærkning

Indlægaf Richard » 29/02/2016 18:46

Hej HansogGrethe. I skriver :"I den nye bekendtgørelse af januar 2016 er det bestemt, at det nu er den enkelte andelshaver, der skal betale for at få foretaget energimærke". Jeg bor også i tæt lav bebyggelse - rækkehuse, så jeg ku' meget godt tænke mig, at få fingre i den nævnte bekendtgørelse, da vores fælles energimærke skal fornys i år. Hvor findes den ? På forhånd tak for svar.
Richard
Novice
Novice
 
Indlæg: 18
Tilmeldt: 8/03/2013 07:30

Re: Energimærkning

Indlægaf HansogGrethe » 29/02/2016 19:38

Hej Richard.
Her på andelsportal.dk:
https://www.andelsportal.dk/nyheder/nye ... lsboliger/
står det omtalt og her er bekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=175645
HansogGrethe
Novice
Novice
 
Indlæg: 12
Tilmeldt: 15/08/2009 14:04

Re: Energimærkning

Indlægaf Richard » 29/02/2016 21:02

Tusind tak HansogGrethe. Mvh Richard
Richard
Novice
Novice
 
Indlæg: 18
Tilmeldt: 8/03/2013 07:30

Re: Energimærkning

Indlægaf Richard » 2/03/2016 13:20

Hej igen HansogGrethe.

Teksten i indlægget på andelsportal siger klart, at foreningen ikke længere har pligt til at betale for energimærke i tæt/lav bebyggelse. Men hvor i bekendtgørelsen er det nævnt, at det forholder sig sådan fra 1. jan. 2016 ? Jeg kan ikke finde noget om det - kan I hjælpe mig på gled ? På forhånd tak. Mvh Richard
Richard
Novice
Novice
 
Indlæg: 18
Tilmeldt: 8/03/2013 07:30

Re: Energimærkning

Indlægaf HansogGrethe » 2/03/2016 13:51

Her er Energistyrelsens publikation om energimærkning:
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/b ... ng-boliger

Heri står bl.a.
"Det er andels/anpartsforeningen, der er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for overdrageren, når en bolig skal overdrages.
Som ved ejerlejligheder er det foreningen, der skal betale. Dette gælder dog kun andels/anpartsforeninger, hvor andelen/anparten er en lejlighed i en fleretages bygning.
For enfamilie- og rækkehuse gælder der andre regler - se under afsnittet "Enfamiliehuse og række/kædehuse mv." ovenfor.

Ved energimærkning af andele/anparter som er lejligheder i en fleretages bygning, skal hele ejendommen energimærkes."

Se også det første svar jeg fik fra marka.
HansogGrethe
Novice
Novice
 
Indlæg: 12
Tilmeldt: 15/08/2009 14:04

Re: Energimærkning

Indlægaf Richard » 2/03/2016 14:36

Under afsnittet "Enfamiliehuse og række/kædehuse mv." står bl.a.:

"Ved rækkehuse hvor boligejerne er organiseret i en formel ejerforening eller andels/anpartsforening, er det ejeren af den enkelte boligenhed's pligt at lade udarbejde en energimærkning for ejerlejligheden/andelsboligen."

Ejeren, altså. Andelshaveren har brugsret til boligen, mens foreningen er ejeren. Det læser jeg som, at det er ejeren's (foreningen's) pligt at lade energimærkningen udarbejde - underforstået for egen regning. Eller hva' ?

Mvh Richard
Richard
Novice
Novice
 
Indlæg: 18
Tilmeldt: 8/03/2013 07:30

Re: Energimærkning

Indlægaf HansogGrethe » 2/03/2016 14:51

Hvis du ser mit indlæg af 26.02.2016 vil du se at jeg stiller et spørgsmål ang. ejerforhold, da jeg
er i tvivl. Det er der åbenbart ingen der har turdet svare på.
Men ud fra Energistyrelsens publikation tolker jeg det som om, at det er andelshaveren af den
enkelte bolig, der skal betale.
Det kunne være rart, hvis der var andre der har svaret.
HansogGrethe
Novice
Novice
 
Indlæg: 12
Tilmeldt: 15/08/2009 14:04

Re: Energimærkning

Indlægaf Richard » 2/03/2016 15:23

abf.dk skriver sådan om samme emne:
"I tæt/lav-bebyggelse med lodrette skel mellem andelene foretages energimærkning for den enkelte andel for sig. I disse tilfælde er det den enkelte andelshaver, der skal sørge for, at der udarbejdes energimærkning og som skal betale herfor."

Og det er jo også meget klart og tydeligt. Men hvis jeg skal optræde på en generalforsamling med et indlæg om dette emne, så er det ikke nok at påberåbe sig, at abf og andelsportal skriver, at det er sådan. Folk vil, og med rette, se den lovgivning, der ligger til grund for, at de nu selv skal punge ud.

Jeg har skrevet en mail til Energistyrelsen - så må vi se, om de kan kaste lys over sagen. Mvh Richard
Richard
Novice
Novice
 
Indlæg: 18
Tilmeldt: 8/03/2013 07:30

Re: Energimærkning

Indlægaf HansogGrethe » 2/03/2016 15:25

Ok. Jeg vil naturligvis meget gerne orienteres om svaret.
HansogGrethe
Novice
Novice
 
Indlæg: 12
Tilmeldt: 15/08/2009 14:04

Re: Energimærkning

Indlægaf Richard » 2/03/2016 15:36

Mit spørgsmål tll Energistyrelsen lyder sådan:

"Kære Energistyrelse.
Jeg bor i en andelsboligforening bestående af 10 rækkehuse. Vores fælles energimærke fra 2009 skal fornys i år efter 7 år. Nu læser jeg på andelsportal.dk, at der er nye regler på området. Fra 1. januar i år skulle det være den enkelte andelshavers pligt at fremskaffe og betale for energimærkning ved overdragelse/salg af andelsboliger i tæt lav bebygelse. Jeg er en smule rundt på gulvet. En andelshaver ejer ikke boligen han bor i - han har brugsret til den.

https://www.andelsportal.dk/nyheder/nye ... lsboliger/

Holder andelsportal's udlægning vand ? På forhånd tak for svar."

Skal nok vende tilbage, når der kommer svar.

Mvh Richard
Richard
Novice
Novice
 
Indlæg: 18
Tilmeldt: 8/03/2013 07:30

Re: Energimærkning

Indlægaf Richard » 7/03/2016 12:55

Energistyrelsen har svaret på min henvendelse, og de bekræfter, at det nu er den enkelte andelshaver's pligt at fremskaffe og betale for energimærkning af boligen ved salg/overdragelse. Andelshaveren i denne sammenhæng er at betragte som ejer af boligenheden, da hun/han jo også ejer en andel af foreningen. Energistyrelsen skriver samtidig, at andre som har spørgsmål til dette noget komplekse regelsæt, er velkomne til at henvende sig.

Og så var det i øvrigt fint, synes jeg, om organisationer o.a., som ytrer sig om ændringer til bestående regler, kom med henvisninger til lovstof eller andet, som ligger til grund for de pågældende ændringer.

Energistyrelsen sendte et par nyttige links med.

Love om energimærkning af bygninger:
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/b ... imaerkning

Det er i § 3 i lov nr. 1876, de nye regler vedrørende energimærkning af bygninger fremgår: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=176803. For andelsboligforeninger er det § 3, nr. 4, der er relevant.

Mvh Richard.
Richard
Novice
Novice
 
Indlæg: 18
Tilmeldt: 8/03/2013 07:30

Re: Energimærkning

Indlægaf HansogGrethe » 7/03/2016 15:51

Ok - mange tak for tilbagemelding.
HansogGrethe
Novice
Novice
 
Indlæg: 12
Tilmeldt: 15/08/2009 14:04


Tilbage til Bygningsrenovering og vedligeholdelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst

cron