Side 1 af 1

Udlodning af låneproveny til andelshaverne?

Indlæg: 7/11/2010 18:44
af Havemanden
Vi bor i en andelsboligforening på landet. Økonomien er god: Realkreditlånene er indfriet. Vedligeholdesesstanden er god. Så foreningens økonomi er bæredygtig. Men der er en gruppe andelshavere, som bliver begærlige, når de læser årsregnskabet, for med en friværdi på otte-ti millioner kroner øjner de muligheder for, at foreningen kan optage et millionlån hos kreditforening eller bank og udlodde låneprovenyet til andelshaverne. Nogle medlemmer er ældre og konfliktsky, og vil bøje sig for dette ønske, selv om det kan blive farligt på langt sigt. De medlemmer, der vil udlodde lån, er de samme som selv har belånt deres egne andele højt op. Hvis foreningen kommer i nød med at tilbagebetale et lån, vil de pågældende ikke være i stand til at bidrage til den fælles forpligtelse.

Vores vedtægter siger: "Optagelse af afdragsfrie lån, rentetilpasningslån uden rentemaksimum eller lån, hvor udviklingen i fremtidig ydelse er usikker og uden et maksimum, kan kun vedtages på en generalforsamlinhg, hvor mindst 70 % af andelshaverne er repræsenteret og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer." Med mulighed for at holde en generalforsamling nr. 2. Er der andet vi kan gøre for at modvirke udlodning af lån til andelshaverne?

Indlæg: 8/11/2010 00:22
af Admin. Jens Arentoft
Det er vigtigt at undersøge hvordan sådan en udlodning vil blive beskattet. Det giver ikke meget mening at betale afdrag med beskattet nettoløn og så betale skat igen for at få afdragene tilbagebetalt.

http://www.ebst.dk/download/betankning/ ... ap09_1.htm
siger: I relation til andelsboligforeninger er udlodning af foreningens formue normalt alene relevant ved likvidation. Udlodning af overskud kan i princippet forekomme ved, at andelsboligforeningen udlodder et driftsoverskud i tilfælde, hvor den samlede boligafgift overstiger foreningens udgifter. Dette vil dog sjældent forekomme i praksis, da sådanne udlodninger normalt er skattepligtige for den enkelte andelshaver, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1. I stedet elimineres overskuddet ved nedsættelse af boligafgiften for fremtiden. Også udlodning ved kapitalnedsættelse vil normalt være skattepligtig, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 2.

Indlæg: 8/11/2010 07:14
af Havemanden
Tak for besvarelsen og linket til boligstyrelsen. Det er nyttigt. Det er meget sandsynligt, at den skattemæssige behandling af udlodninger vil være nok til at opgive denne mulighed. Nedsættelse af boligafgiften kunne være en mere realistisk metode.
Men der er stadig andelshavere, der får julelys i øjnene, når de ser at sparegrisen indeholder op imod 10 mio kroner. Hvis de erobrer bestyrelsesposterne, kan de da lade foreningen optage et millionlån og derefter videreudlåne pengene til alle eller nogle andelshavere?

Indlæg: 8/11/2010 13:00
af Admin. Jens Arentoft
Optagelse af lån skal normalt vedtages på en generalforsamling, medmindre vedtægterne direkte indeholder hjemmel til at bestyrelsen kan gøre det.

Indlæg: 9/11/2010 17:49
af Havemanden
Optagelse af lån skal normalt vedtages på en generalforsamling, medmindre vedtægterne direkte indeholder hjemmel til at bestyrelsen kan gøre det.

Tak, men det, der bekymrer mest er, hvis et knebent flertal beslutter (1) at låne en mio eller to i realkredit og (2) videreudlåner provenyet til andelshaverne -- måske på samme vilkår, som pengene er lånt til. 2-3 andelshavere mangler penge og ville ville gribe chancen med kyshånd, de andre ville takke nej, men vil nok ikke såre de trængende. Kan man hindre at andelshaverne "plyndrer" foreningen i deres egen interesse?

Indlæg: 10/11/2010 09:49
af Havemanden
hvis et knebent flertal beslutter (1) at låne en mio eller to i realkredit og (2) videreudlåner provenyet til andelshaverne --

Man skal huske på, at I en lille forening på landet, er det ikke sikkert, at nogen vil modsætte sig en pressionsgruppe, så det kunne ende med at blive virkelighed. Men er det lovligt at udlåne foreningens formue til andelshavere, der er hårdt presset økonomisk og som ikke kan stille sædvanlig sikkerhed?