Side 1 af 1

nyt lån

Indlæg: 8/11/2011 18:49
af svb
Hej.
Er der en som kan forklare hvordan § 5 stk 8 i andelsboligloven skal forståes ?
Vi har fået oplyst at bestyrelsen har omlagt lån og derved er vores gæld blevet større .Derved er andelsværdigen faldet med ca 30,000 pr andel ifg rapport fra revisor.

Indlæg: 8/11/2011 22:27
af Admin. Jens Arentoft
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=134805
Stk. 8. Uanset reglerne i stk. 2-5 kan en andelshaver ved overdragelsen beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt, såfremt ejendommen er opført med støtte efter lov om boligbyggeri eller lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og finansieret med indekslån.


I en (nyere) andelsboligforening opført med støtte og finansieret med indekslån kan man udbyde til samme pris som man har betalt.