Side 1 af 1

Hvis ansvar er resultat af defekt varmeveksler?

Indlæg: 19/04/2016 19:27
af chajep
Jeg fik skiftet min varmeveksler sidste forår, da jeg hørte en rislende lyd. Varmeveksleren blev skiftet på andelsforeningens regning. Jeg er meget påpasselig med mit vand og varmeforbrug og er hjemme 18 ud af 30 dage. Før påske bliver jeg af foreningens formand og kasser gjort opmærksom på at der i 2015-16 har været et forbrug beløbende til 38.0000, og med en ekstraregning til mig på ca. 28.000. Jeg tænker, at der inden jeg registrerer at varmeveksleren er defekt, er taget vand ind længe og det er det der udgør den meget store regning. Kan det være rigtigt at jeg hæfter for det?

Re: Hvis ansvar er resultat af defekt varmeveksler?

Indlæg: 20/04/2016 13:50
af sfb
Hej,
Sådan som du skriver er det kort svar JA eller måske ??
Det er sådan at der skal være beviser på at det er hos dig at forbruget har været, det skal klart fremgå at aflæsning af vandmåleren ,og ikke på et skøn !!
Har du betalt a`conto til andelsboligen ,Så skal regel sættet og fristerne i lejelovens § 40 og §42 være overholdt elleres har bestyrelsen ingen krav på efterbetaling.
venligst
sfb