Side 1 af 1

Indtægter ved salg af andelsbolig

Indlæg: 2/05/2016 14:25
af Alras
På vores andelsboligforenings generalforsamling i 2014 blev følgende vedtaget:

Det er foreningen, der udarbejder al dokumentation i forbindelse med salg af foreningens andelsboliger.
For dette arbejde opkræves følgende administrationsgebyrer:
Af sælger:
4.500 kr. - såfremt sælger fraflytter andelsboligforeningen.
3.000 kr. - såfremt sælger køber anden andelsbolig i foreningen.
Af køber:
2.000 kr.
Ovenstående er besluttet på den ordinære generalforsamling, den 31.03.2014

Siden har foreningen indgået aftale om ekstern administration af foreningen som også forestår alt arbejdet i forbindelse med overdragelse af andelsboliger.

I 2015 har foreningen overdraget 1 bolig. Dette skulle have udløst en indtægt til andelsboligforeningen på 6.500 kr. Det fremgik dog ikke at årsregnskabet, og på forespørgsel om hvorfor, var svaret, at de penge skulle administrator have, idet det var ham der udførte alt arbejdet.

Er det en korrekt måde at tackle den sag på.

Efter min overbevisning så må det være foreningen der modtager beløbet, og ligger der så en aftale med administrator om ekstra honorar ved salg, så er det foreningen, der betaler administrator efterfølgende.

Det fremgår altså ikke af foreningens årsregnskab 2015, at der har været et salg af en andelsbolig.

Hvad siger advokaten!

Re: Indtægter ved salg af andelsbolig

Indlæg: 6/05/2016 01:26
af Sangeren
Nu ved jeg ikke lige om der er en advokat der kigger med her. Men du kunne jo eventuelt spørge Jeres nye administrators advokat. Men jeg er sådan set enig med dig i hvad du siger. At det så ikke gør den store forskel er måske så en anden ting. Men hvis det er det der er vedtaget på Jeres generalforsamling og det ikke er blevet ændret i forbindelse med at I fik en ny administrator, ja så burde foreningen køre efter de bestemmelser...