Side 1 af 1

regler vedr.udlejning af andelsbolig

Indlæg: 16/07/2004 20:56
af Isabell Arendal
Jeg har et spørgsmål ang. fremleje af andelsbolig. Er der noget med at man kan kræve et beløb hver måned, for slidtage på boligen? og regnes det ud pr. m2? Jeg har lade mig fortælle, at beløbet bare bliver indlagt i huslejen, men er det rigtigt eller hvad?

Et spørgsmål mere går på, om hvis der er aconto varme og når varmeregnskabet foreligger, så har lejeren ikke krav på at få evt.penge tilbage, hvis han/hun har brugt mindre end betalt? Men kan opkræves
hvis der kommer ekstra regning på varmen? er dette rigtigt eller hvad?

Indlæg: 20/07/2004 11:21
af sara
Jeg henvender mig blot for at få afvide om man kan fremleje sin andels lejlighed ud til mere end huslejen lyder. Jeg ønsker at gøre dette i stedet for at de skal betale el regninger løbene eller have en efterbetalt af aconto varme etc.

Er dette muligt?

Mvh Sara

Indlæg: 28/07/2004 10:52
af Harald
Jeg har et spørgsmål ang. hvilken dato der gældende.

Vi har Generalforsamling 20 april

Vi har før GF. kendskab til hvad den nye værdi af boligandel vil være efter vi har haft GF. i dette tilfælde vil den være godt 12.000 mindre, dette er oplyst i årsrapporten fra Revisor.

Den 20 april bliver bliver Årsrapporten godkendt ved GF.

En andelshaver har opsagt sin andel den 1 marts (Andelsværdien er på det tidspunkt 12.000 større end efter GF. den 20 april.)
Andelshaveren har 3 mdr. opsigelse dvs. at overdragelsen er 1 juni, altså efter GF.
Hvilken dato er gældende ? er det når der skriftligt opsiges eller er det når selve overdragelsen sker? Eller er det når overdragelsesaftalen er underskrevet af overdrager og erhverver, dette sker efter GF. den 24 april.

Kan overdrager forlange at få beregnet sin andel til den høje sats.

Vh.
Harald

Indlæg: 28/07/2004 12:56
af LHK
Harald:

Man "opsiger" ikke en andelsbolig. Man sælger andelsbeviset. Datoen for overdragelsen gælder i forhold til fastsættelse af prisen, dvs. det vil være den nye værdi af andelskronen der vil ligge til grund for beregningen.

Indlæg: 28/07/2004 16:58
af abjensen
Min andelsforening fastsætter andelskronen på GF, men fastsættelsen gælder for hele regnskabsåret (skæringsdato 1/1)... Dvs. handler indenfor årets første 3-4 måneder kan blive efterreguleret efter GF, hvilket vores administrator tager sig af... Jeg tror det er for, at man ikke skal sælge, hvis der kommer et dårligt regnskab, som jo gives til bestyrelsen inden GF (og det ville vel være tilsvarende insiderhandel).

Indlæg: 28/07/2004 18:21
af LHK
Det lyder som en noget speciel metode, abjensen. Jeg kender i hvert fald ikke andre foreninger, der benytter sig af noget lignende. Jeg er heller ikke sikker på, at den ville holde i retten, hvis en sælger lægger sag an mod jer.

Desuden afholder de fleste vist generalforsamling, når der foreligger et endeligt årsregnskab. Har nogen her erfaring med at deres andelsboligforening ligger inde med et regnskab længe før afholdelse af den årlige generalforsamling? Vi indkalder til generalforsamling, så snart vi modtager årsregnskabet fra vores revisor.