Side 1 af 1

Fremlejens længde

Indlæg: 1/05/2012 17:38
af Himself
Den tidligere formand har til august haft fremlejet sin lejlighed ud i 3 år, da han/hun er flyttet sammen med kæresten i dennes hus. Den tidligere bestyrelse har godkendt fremlejen i op til 3 år. I vores vedtægter står der at man kan fremleje i op til 2 år, og 1 ekstra år i særlige tilfælde. Så hvis man følger vedtægtens ordlyd, så var det allerede for meget med det ekstra år. Nu har han/hun imidlertid søgt om at få forlænget fremlejen i 1 år fra august.
Et familiemedlem sidder i bestyrelsen og er derfor inhabil i sagen. Da jeg ved det kan skabe en heftig debat, har jeg spurgt vores administrator, som giver mig medhold i at vi allerede er gået vidt, ved at tillade det ekstra år.
Ved at de andre nok er så vage, at de tilsidesætter vedtægterne, og tænker med det personlige hjerte/forhold. Allesammen kender den tidligere formand.

Må, kan eller bør vi tillade det 4 år ?

Indlæg: 1/05/2012 18:58
af Admin. Jens Arentoft
Når vedtægterne indeholder en max. grænse på 3 år, så skal den overholdes.
Hvis et flertal blandt andelshaverne ønsker en anden grænse end 3 år, så kan vedtægterne ændres til det der ønskes af flertallet.

Alle andelshavere skal behandles lige, så hvis bestyrelsen begynder at give vedtægtsstridig dispensation, så kan alle andelshavere kræve tilladelse til at overtræde vedtægterne. Den glidebane skal bestyrelsen holde sig fra.
Det er iøvrigt stærkt kritisabelt hvis bestyrelsen handler i strid med vedtægterne.

Indlæg: 1/05/2012 19:30
af Himself
Tak for hurtigt svar... Personen sendte mig en mail om det ønskede.. Kan jeg som formand afvise forlængelsen direkte ved svar på mail, eller SKAL jeg tage det op i bestyrelsen ?

Indlæg: 1/05/2012 21:09
af Admin. Jens Arentoft
Bestyrelsen skal træffe beslutninger med det flertal som fremgår af vedtægternes regel om bestyrelsesbeslutninger, så mail dit forslag til beslutning rundt til bestyrelsesmedlemmerne så de kan oplyse deres mening til dig.

Bestyrelsen kan godt uddelegere opgaver til et enkelt bestyrelsesmedlem, men det kræver en forudgående aftale og denne sag lyder lidt som en "varm kartoffel".

Indlæg: 1/05/2012 21:33
af Himself
Så er jeg nervøs for at vi skal bryde vedtægterne... Datteren er selvfølgelig inhabil.. Jeg tror vitterligt at de andre tænker med hjertet og ikke vedtægterne... Hvad skal/kan man som formand så gøre?

Indlæg: 2/05/2012 13:01
af molan
Admin har ret, dog kan formanden afvise forlængelsen direkte ved svar på mail af følgende grunde:

1. Formanden tegner bestyrelsen og kan derfor godt svare på denne vejen, hvis det kræves.
2. Vedtægter tillader ikke andet, derfor at der ingen sag der skal behandles og rent administrativt kan formanden derfor svare.

Men udover dette, så er jeg helt enige med admin. Når vedtægterne indeholder en max. grænse på 3 år, så skal den overholdes, i hht. til gællende danske lov.

Hvis et flertal blandt andelshaverne ønsker en anden grænse, så kræver det at vedtægterne ændres, men det er fremtiden, svaret for denne anmodninger er klart nej.

Alle andelshavere skal behandles lige, så hvis bestyrelsen har givet en dispensation til en, så kan alle andelshavere kræve dispensation for samme.

Dog kan vedtægtsstridig beslutningen omgøres ved retsafgørelse, da bestyrelsen ikke er bemyndiget til at handler i strid med vedtægterne. Men kan altså hive foreningen i retten, men hvordan du skal forholder dig rent retsligt skal du nok høre en advokat om.

Indlæg: 2/05/2012 13:22
af Himself
Så det jeg kan gøre nu, er at svare personen tilbage på mail, at det strider imod vores vedtægter og derved afvise det. Kan jo nævne at jeg har hørt vores administrator (hvilket jeg også har gjort) samt forspurgt herinde. Så svarer jeg personen og sætter resten af bestyrelsen på Cc ?

Indlæg: 2/05/2012 15:19
af molan
Det lyder som en god ide at sætte bestyrelsen på Cc, så kan de ikke påstå at være holdt uden for.

Det vigtigste er at huske at begrundelsen for at du svare uden at forelægge det bestyrelsen først, det er at der ikke er noget sag, fordi det er i strid med vedtægterne og at du som formand derfor selv kan svarer rent administrativt - jeg antager at du som formand kan tegne foreningen, det kan man nemlig ifølge vores vedtægter som jeg mener er standart, ligesom at næstformanden og 1 bestyrelsesmedlemmer tilsamme også kan.