Side 1 af 1

Bor til Leje

Indlæg: 11/11/2012 16:05
af Tore
Jeg bor til leje i en ejendom som efter min indflytning overgik til andelsbolig.
Ejendommen består af 7 boliglejemål.
Jeg købte ikke en andel, da den månedlige ydelse blev mere en fordoblet.
Jeg er igen blevet tilbudt at købe, men da den månedlige ydelse er den samme som ved det første tilbud om køb vil jeg takke nej.

Kan jeg opsiges fra lejemålet?
Oplysninger:
Min lejekontrakt er fra inden det blev omgjort til andelsbolig.
Den person der købte den bolig jeg bebor, købte også 3 abdre andele. Dette skedte igennem et Aktiselskab.
Personen/el selskabet bebor ikke en eneste af andelene/boligene.
Så vidt mig bekendt har hun/selskabet solgt en af andelene.
I brev af 17. Oktober 2007, oplyses jeg fra advokat`s side om ny ejer af den bolig jeg bebor, samt at mine lejevilkår er uforandrede i forhold til den lejekontrakt jeg indgik ved indflytnin den 01-10-2003.

Jeg håber min antagelse er korrekt, at jeg ikke kan opsiges, på trods af at ejer vil afhænde andelen jeg bebor.
Håber på svar

VH Tore

Re: Bor til Leje

Indlæg: 12/11/2012 12:01
af Admin. Jens Arentoft
Ja, udgangspunktet er at lejere ikke kan opsiges.

Reglerne om opsigelse kan ses i lejeloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 2875#KXIII

Noget andet er, at andele med oprindelige lejemål kun kan ejes af andelsboligforeningen i henhold til andelsboliglovens § 2, stk. 4
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=134805

Det er derfor ulovligt at foreningen har eksterne andelshavere.

Re: Bor til Leje

Indlæg: 13/11/2012 21:26
af Tore
Tak for svar.

Vil det i mit tilfælde, at jeg bor til leje i en andelsboligforening, som har handlet i modstrid med lov, få nogen betydning for mig, den dag jeg takker nej til at overtage den andel jeg for nuværende bebor?
Hvis nu andelsboligforeningen, der består af 7 beboelses enheder, og et mindre kælderlokal, som udlejes til erhverv, skal lovliggøres, betyder dette at de andele der ejes af et aktieselskab, skal overdrages andelsforeningen? Og hvis de ikke solidarisk har økonomi til dette, hvad sker så?

MVH
Tore

Re: Bor til Leje

Indlæg: 14/11/2012 10:00
af molan
Jeg er ikke enig med Admin. om at det er ulovligt.

Aktieselskabet kan godt eje og drive en udlejningsboliger, og samme aktieselskab kan godt betinge nyindflytter at de skal overtage lejligheder som andels i et kommen andelsselskab.

Det er ikke uranmindeligt at andelsforeninger dannes af tidligere lejeboliger, hvor der i en periode er en delt beboersammensætning, bestående at andelshaver og lejerer.

Det er dog rigtigt at lejerne ikke kan smides ud, og det kan være et økonomisk problem for de andelshavere som allerede er der. Andelsforeninger mangler jo de penge i kassen, som de udlejede lejligheders andelsbeviser ellers koster. Yderligere er fællesudgifterne delt på færre andelshavere.

Problemfyldt helt sikke, ulovligt på ingen måde.

Re: Bor til Leje

Indlæg: 14/11/2012 18:49
af Admin. Jens Arentoft
Jeg er ikke enig med Admin. om at det er ulovligt.

molan, har du noget faglitteratur, domme eller lovbestemmelser der støtter din påstand ?

I professor Mette Nevilles bog fra 2012 om andelsboliger oplyser hun på side 117, at den slags passive medlemmer med oprindelige uopsigelige lejere, har været forbudt siden 1980.

Det ulovlige ejerskab har ingen betydning for lejerens uopsigelighed.

Re: Bor til Leje

Indlæg: 15/11/2012 17:18
af molan
Admin. Jens Arentoft skrev:
Jeg er ikke enig med Admin. om at det er ulovligt.

molan, har du noget faglitteratur, domme eller lovbestemmelser der støtter din påstand ?

I professor Mette Nevilles bog fra 2012 om andelsboliger oplyser hun på side 117, at den slags passive medlemmer med oprindelige uopsigelige lejere, har været forbudt siden 1980.

Det ulovlige ejerskab har ingen betydning for lejerens uopsigelighed.


Ejeren af en eksisterende udlejningsegendom, kan frit sælg sin etageejendomme til en Andelsboligforening. Andelsboligforeninger kan være ejet at de tidligere beboer, som køber andele. Det betyder dog ikke at Andelsboligforening ikke overtager forpligtigelser mod de lejer som der er, i den nyerhvervede ejendom.

Omvendt kan ingen lejer tvinges til at købe en andel, dermed opstår situationer med en Andelsboligforening bestående at lejer og lejer med andelsbevis. Jeg voksede op i en andelsforeningen stiftet på den måde, dog var foreningen dannet før 1980.

Jeg kender ikke til noget lov som forhindre denne konstellation. Det er fortsat ikke ulovligt at have en Andelsboligforening hvor nogle lejligheder er udlejet, eller hvor alle andele ikke er solgt.

Så jeg ved ikke hvad professor Mette Nevilles omtaler i sin bog fra 2012 om andelsboliger på side 117, hvad hun sigter til eller hvad hun bygger det på.