Side 1 af 1

Hvor mange adkomsterklæringer skal jeg betale for?

Indlæg: 8/11/2006 21:58
af Geddeth
Efter at have boet i over 7 måneder i min andelsbolig har foreningens administration nu pludselig sendt et brev til mig om at de har tilsendt en adkomsterklæring til min bank i forb. med mit lån. De påregner sig et gebyr på kr. 1000,- i denne forbindelse.

Hvordan kan det gå til? Kan banken efter forgodtbefindende rekvirere en adkomsterklæring for at "gentinglyst" evt. gæld i andelen? Eller er det vores administration der har et problem?

Jeg mener i al fald bestemt at have betalt for det stykke papir een gang (ellers kunne jeg vel ikke rigtigt optage lånet).

Tak for input.

Indlæg: 9/11/2006 13:53
af zuma
Adkomsterklæring skal der kun betales for én gang hos administrator pr. lån, men du er nok nødsaget til at undersøge forholdene lidt nærmere.

Indlæg: 9/11/2006 14:09
af aratan
Hvorfor er lånet gentinglyst?

Hvis der er tale om låneomlægning i samme bank (større lånebeløb eksempelvis) så skal du ikke betale mere end 1 gang
Hvis der er tale om låneomlægning til en anden bank, så er det vel ikke utænkeligt at der skal udformes ny adkomsterklæring?

Mvh,

carsten

Indlæg: 9/11/2006 14:57
af zuma
Inden det udvikler sig til et rent Jeopardy-show, er spørger nødsaget til at komme med yderligere oplysninger :smile22:

Indlæg: 9/11/2006 15:01
af aratan
Hehe, det var lidt det jeg ledte efter vedat stille uddybende spørgsmål :-) Dem håber jeg så at den oprindelige spørger svarer på...

Mvh,

carsten

Indlæg: 9/11/2006 18:12
af Geddeth
Lånet har der ikke været pillet ved siden optagelsen i april i min bank, som jeg i øvrigt har haft gennem 10 år. Ellers tror jeg ikke jeg ville være så forundret. ;)

Indlæg: 9/11/2006 21:19
af 4ndelshaveren
En ny adkomsterklæring er nødvendig, hvergang der bliver tinglyst. Typisk i forbindelse med intern/ekstern flytning til en ny andelsbolig. De 1000 kr går til administrator, der bla. checker om der er udestående gæld i boligen via andelsboligbogen. Niveauet på 1000 kr ligger i midterfeltet.

Indlæg: 12/11/2006 11:38
af kontapus
Du bør kontakte din bank, og finde ud af hvorfor de har anmodet om en adkomsterklæring... At jeres administrator tager 1000 kr alene for at udfylde adkomsterklæringen virker lidt voldsomt - jeg ville i samme ombæring tage fat i foreningens bestyrelse, og høre om det er i overensstemmelse med den gældende administrationsaftale. Administrator skal trods alt kun sætte et par krydser og skrive under, så 1000 kr er et pænt honorar for det.

Administrator skal i forbindelse med afgivelse af adkomsterklæring ikke søge oplysninger i andelsboligbogen, da banken selv kan indhente disse oplysninger, og som regel opkræver penge herfor direkte fra kunden ved låntagning. Derimod skal administrator angive hvorvidt der er stillet garanti efter den gamle ordning, da långiver ikke har mulighed for at få de oplysninger andre steder.

Dette fremgår også af de oplysningfelter der fremgår af selve dokumentet:

http://www.ebst.dk/file/2808/erklaering_adkomst.pdf

Indlæg: 12/11/2006 12:03
af Admin. Jens Arentoft
http://www.andelsbolig-debat.dk/andelsb ... =2628#2628
fortæller at administrators opgave ikke blot kan beskrives som at sætte et par krydser og skrive under.

I denne tråd er bankens forklaring på gebyr nr. 2 nødvendig for at der kan gives et anvendeligt svar.

Indlæg: 12/11/2006 12:36
af kontapus
Jeg er enig i, at det indebærer et betydeligt ansvar, men risikoen for erstatningsansvar er vist kun stor, hvis man ikke har styr på eventuel afgiven garanti eller transport, eller ikke retter fejl i oplysninger om låntagers navn/antal.

I dette tilfælde, fremgår det ikke, at der skulle indsendes referat, regnskab m.v., og hvis ellers foreningens regnskabsår følger kalenderåret, burde det heller ikke være nødvendigt, da jeg så formoder at banken har modtaget disse ved låntagningen i april *(hvis GF var afholdt på det tidspunkt).

Det må antages, at der i forbindelse med administrationsaftalen må være afgivet en fuldmagt med nogenlunde følgende ordlyd:

"Andelsboligforeningen "navn"

som ejer ejendommen _______________________

giver hermed "administrationsselskab"

fuldmagt til at afgive erklæringer om adkomst i henhold til
bekendtgørelse nr. 1151 af 29. november 2004 om erklæring m. v. efter
§ 4 a i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Fuldmagten kan delegeres til ansatte i ............"

og det er derfor ikke nødvendigt at ekspedere fuldmagter til bestyrelsen hver gang der skal afgives adkomsterklæring.

I forbindelse med eventuelle garantier, er det ikke min opfattelse, at adminitrator skal undersøge, hvorvidt garantien stadig er gældende. Dette er alene opfyldelsen af en oplysningspligt, og den nye långiver kan selv kontakte tidligere långiver, som garantien er afgivet til. Af garantien naturligvis bør slettes, hvis gælden er indfriet, er så en anden sag.

Hvis der er en 80% begrænsning i vedtægterne, giver det rigtignok nogle selvstændige problemer, i forhold til at foretage vurdering af lejligheden i den forbindelse, hvis andelshaveren ønsker også at belåne værdien af forbedringen. Såfremt en forening har været tåbelig nok til at indsætte begrænsningen, håber jeg sandelig også at det fremgår, at en vurdering i den forbindelse skal afholdes af andelshaver. Det er altså ikke administrator der skal betale dette - men dog eventuelt foreningen.

Alt i alt mener jeg, at administrator naturligvis skal have et passende vederlag for sit arbejde, men også at dette vederlag skal være "rimeligt".