Side 1 af 1

Udvidelse af boligareal

Indlæg: 12/09/2011 17:49
af pemi
Vores andelsboligforening består af et antal rækkehuse. Halvdelen er opført med udnyttet tagetage og resten uden. Boligafgiften er fordelt i forhold til andelshavernes andel i foreningens formue.
I de mindre boliger er der ønsker om at udnytte tagetagen. Man vil fastholde den lave boligafgift for de mindre boliger ved at foretage udbygningen som forbedring.
Spørgsmål 1: Kan generalforsamlingen vedtage, at boligafgiften efter udvidelse af boligarealet skal reguleres, så den svarer til, hvad de øvrige andelshavere betaler for et tilsvarende antal m2. ?
Spørgsmål 2: Kan generalforsamlingen vedtage, at boligafgiften generelt skal fordeles efter det beboede areal (m2) for de enkelte boliger ?
På forhånd tak for svar.

Indlæg: 13/09/2011 09:28
af molan
Til Spørgsmål 1: Der er her tale om en omfordeling af andelsfordelingen, så en regulering af boligarealet vil skal altså både afstedkommen ændring i boligafgiften men også i andelskronen. Dvs. øget salgspris for de pågældende andele.

Spørgsmål 2: Sådan er det i forvejen så det skal ikke vedtages af generalforsamlingen.

I er reelt i gang med at udvide andelsboligforenings værdi samt foretage ændringer i fordelingen af andelskronen. Bare husk boligafgiften er bundet på andelskronen og den er bundet op på boligarealet. En øget værdi af andelsboligforening betyder også større beskatning af samme.