Side 1 af 1

Bopælspligt = folkeregisteradresse?

Indlæg: 23/05/2013 11:06
af cfl4g
Hej,

Vores andelsforenings bestyrelse har afvist en potentiel køber af vores andel med begrundelse i vedtægternes krav om beboelse af lejligheden som siger: "...Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand....".

Helt konkret afviser de med begrundelse i at køber ikke har i sinde at flytte folkeregisteradresse, men bibeholde den i Jylland, som er den nuværende bopæl. Køber har fået fuldtidsarbejde i københavn, som giver behovet for lejligheden. Dette fordrer jo, at køber opholder sig i lejligheden langt størstedelen af tiden.

Kan man sætte lighedstegn mellem overholdelse af bopælspligt og at have folkeregisteradresse i andelen?

Re: Bopælspligt = folkeregisteradresse?

Indlæg: 24/05/2013 09:21
af molan
cfl4g skrev:Hej,

Vores andelsforenings bestyrelse har afvist en potentiel køber af vores andel med begrundelse i vedtægternes krav om beboelse af lejligheden som siger: "...Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand....".

Helt konkret afviser de med begrundelse i at køber ikke har i sinde at flytte folkeregisteradresse, men bibeholde den i Jylland, som er den nuværende bopæl. Køber har fået fuldtidsarbejde i københavn, som giver behovet for lejligheden. Dette fordrer jo, at køber opholder sig i lejligheden langt størstedelen af tiden.

Kan man sætte lighedstegn mellem overholdelse af bopælspligt og at have folkeregisteradresse i andelen?


Hvis foreningen har grund til at tro (eks. efter oplysninger fra køber) at køber vil beholder sin jyske bopæl og dermed ikke bebor andelen som en helårsbeboelse, men kun som en arbejdsbolig i ugedagen for at undgå at pendle, så er de berettiget til at afvise køber i den begrundelse (du kan dog kræver at en dommer tager stillingen til det ved at anlægge sag mod foreningen).

Begrundelse ligger i at køber må forvente ikke at motiveret til at deltage i generalforsamlinger og fællesarbejde mv., idet han/hun vil opholde sig i Jylland når det er muligt, dermed har køber minder interesse i foreningen og det tjener ikke foreningens ve og vel.