Side 1 af 1

Yderligere sammenlægning af allerede sammenlagte lejligheder

Indlæg: 24/06/2005 14:02
af Max Bjævermose
Hej,

I min forening (på Frederiksberg) består den ene opgang af lejligheder der er sammenlagt af meget små lejligheder i samme plan. Der er således nu een lejlighed á 88 kvm på hver etage.

Er det tilladt at foretage yderlige sammenlægning af disse lejligheder?
Muligheden kunne være sammenlægning med lejlighed i naboopgang eller sammenlægning i højden, hvor lejlighed på 1. sal splittes op igen og de to halvdele sammenlægges med henholdsvis st. og 2. sal.


mvh

Max Bjævermose

Indlæg: 24/06/2005 15:49
af christian K
Jeg tror at det hurtigste vil være at kontakte Frederiksberg kommune og høre hvad de siger, nu er det jo godt nok fredag idag, så de er sikkert allerede smuttet.
Men for at give dig et svar mener jeg umiddelbart at kunne huske noget om at Frederiksberg max tillader sammenlægning op til 130 m2, så her har du et mindre problem (132 m2)

Indlæg: 27/06/2005 10:09
af cassa
Du skal også være opmærksom på, om der i jeres bestemmelser ligger et pasus, som indbefatter allerede sammenlagte lejligheder.

Indlæg: 27/06/2005 20:44
af Max Bjævermose
Jeg takker for svarene og forhører mig hos Frederiksberg Kommune. Vores forening har i øvrigt ikke nogen særlig pasus om allerede sammenlagte lejligheder. Min overvejelse gik mere på om myndighederne kunne have noget at indvende imod det.

Jeg har også et tillægsspørgsmål:

I forbindelse med at foreningen giver mulighed for sammenlægninger skal der oprettes en venteliste, og ved ventelistens oprettelse skal der indtegnes efter anciennitet. Men skal der indtegnes efter beboerens anciennitet i foreningen eller skal der indtegnes efter anciennitet i beboerens aktuelle lejemål? Hvad er erfaringerne fra andre foreninger?

Med venlig hilsen

Max Bjævermose

Indlæg: 28/06/2005 10:02
af christian K
Jeg vil mene at det giver mest mening at bruge beboernes anciennitet i foreningen, for hvorfor skal man belønnes for ikke at ville være med i andelsboligforeningen?

Indlæg: 28/06/2005 10:39
af Andels And
Vi skal også diskutere begrebet "anciennitet" til generalforsamling. Jeg mener også at foreningensanciennitet er fairest, hvorpå man kan stadig beholde anciennitet selv om man flytter internt.

Indlæg: 28/06/2005 12:34
af Max Bjævermose
Til Christian: Jeg har vist ikke udtrykt mig klart nok. Når jeg snakker om beboerens aktuelle lejemål, tænker jeg ikke på ikke-andelshavere, men på om man har fået sin lejlighed i forbindelse med en intern flytning.

Personligt synes jeg også det er mest rimeligt, at det er foreningsancieniniteten der bør gælde. Jeg er stødt på argumentet for lejlighedsancienniteten, at man ikke skulle have både i pose og sæk - dvs. at såfremt man allerede havde benyttet sig af en mulighed for at forbedre sin boligsituation, ja så må man om bag i køen.
Men en eventuel intern flytning er jo sket på et tidspunkt, hvor det ikke har været muligt at sammenlægge. Den interne flytning bør derfor ikke have indflydelse på ens anciennitet, når det handler om at sammenlægge.