Side 1 af 1

Bankgaranti tidl. end vedtægters krav

Indlæg: 8/11/2016 15:45
af Daemon
Hej

I forb. med salg af en andel med overdragelse om 4 måneder har sælgers bank kontaktet foreningen.

Banken ønsker, at det af overdragelsesaftalen skal fremgå, at køber skal stille bankgaranti på hele overdragelsessummen senest 10 dage efter underskrift af købsaftalen.

Af foreningens vedtægter fremgår det, at overdragelsessummen skal deponeres senest 14 dage før overtagelsesdato. Må man godt stille krav om bankgaranti så lang tid forud for overtagelsesdato? Det skal nævnes, at der ingen venteliste er, da foreningen ligger godt ude på landet.