Side 1 af 1

Erfaringer med reguleringsklausul og generalforsamling?

Indlæg: 28/07/2020 18:48
af solejma4
Kære alle

Pga corona har vi ikke haft ordinær generalforsamling i år, men kun ekstra ordinær generalforsamling og en nød generalforsamling pga. Blackstone. Sidstnævnte medførte, at vi inden 1. juli har fået foretaget en ny valuarvurdering. I den forbindelse blev det pålagt bestyrelsen at udregne en ny andelskrone ud fra den beregning, der foreligger for den nuværende andelskrone (altså med den buffer etc. vi har for nuværende) som skal tages op på næste generalforsamling.

Mine to spørgsmål går nu på:

1) Er det lovpligtigt, at der afholdes ordinær generalforsamling i år eller kan bestyrelsen vente til næste år?
2) Vi skal sælge vores lejlighed med overtagelse 1/1 - 2021 og vil naturligvis gerne sælge til den andelskrone, der skal præsenteres på næste generalforsamling. Såfremt den først afholdes i marts 2021, kan vi så lave en reguleringsklausul?
Vores vedtægter siger således om reguleringsklausuler:
Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan
alene godkendes, såfremt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens formulering skal godkendes af andelsboligforeningens
bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal oprettes på enstandardformular.


Jeg er med på, at blot fordi andelskronen er på dagsordenen til en generalforsamling, så er det ikke ensbetydende med, at der kommer en højere/lavere andelskrone.

Håber nogen kan hjælpe og måske har stået i samme situation tidligere?
/Solejma

Re: Erfaringer med reguleringsklausul og generalforsamling?

Indlæg: 28/07/2020 20:15
af Jacob10
Du spørger, om man kan tage forbehold om, at de priser (andelkrone), der bliver vedtaget på en kommende generalforsamling skal være gældende mellem parterne. Det vil være unormalt. Men hvad siger jeres vedtægter herom i foreningen?

Jeg vil tro, at man ikke kan indgå sådanne aftaler om efterfølgende regulering af priserne i opadgående retning til ugunst for køber, idet priserne jo netop er fastlagt fra den ene generalforsamling til den næste generalforsamling, og da man på salgstidspunktet i andelsboligforeningen netop ikke har trufftet beslutning om, hvilke priser der skal gælde fremover. Af de mange vedtægter fremgår det, at andelskronen er gældende fra generalforsamling til generalforsamling. Sælger man derfor sin lejlighed er det som udgangspunkt priserne på salgstidspunktet, der er gældende, og ikke priserne på overtagelsesdagen.

Dvs. sælger du fx 1. oktober år 0 og overdrager andelsboligen 1. januar år 1, så kan du ikke aftale at opnå en efterregulering af salgsprisen i opadgående retning, baseret på en højere andelskrone, som fx vedtages 1. april år 1 på generalforsamlingen. Jeg vil omvendt tro, at der ikke noget til hinder for at man aftaler, at prisen eventuelt reguleres i nedadgående retning, hvis der træffes en lovlig beslutning herom senere, og at denne regulering kommer køberen til gode.

Du kan jo også forsøge at arbejde for at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i jeres forening i år med henblik på at få andelskronen justeret, så den følger jeres nye vurdering.

Re: Erfaringer med reguleringsklausul og generalforsamling?

Indlæg: 30/07/2020 09:51
af sfb
hejsa!
Svar på de 2 spørgsmål der stilles i første indlæg er !!!
1) svaret findes i vedtægterne " der skal holdes generalforsamling årligt"
2) prøv at læse Vester Landsret dom af 1995 Ved dom er det bestemt at bestyrelsen SKAL efterreguler prisen hvis den har kendskab som ikke har været forlagt en generalforsamling.
Derfor skal der i salg aftalen tages forbehold over for prisen.
venligst.
sfb

Re: Erfaringer med reguleringsklausul og generalforsamling?

Indlæg: 13/08/2020 18:48
af solejma4
Tak for svaret - jeg har forsøgt og google og goole, men kan ikke finde dommen fra 1995. Kan du pege mig i den rigtige retning mon?

Re: Erfaringer med reguleringsklausul og generalforsamling?

Indlæg: 15/08/2020 21:33
af sfb

Re: Erfaringer med reguleringsklausul og generalforsamling?

Indlæg: 28/11/2020 10:18
af IdaB
:smile21: Kære sfb

Hvordan endte den her? Ved du hvad reglerne eller det ‘normale’ er?

Jeg er i den lidt modsatte situation. Jeg skal svare ja til, at jeg vil betale differencen mellem den pris jeg betaler nu og en evt. pris-stigning ved næste generalforsamling. Er det fair? Jeg kan jo reelt ikke vide om den vil stige 500.000 eller lignende og så er det pludselig en væsentlig dyrere lejlighed. Ved heller ikke om banken ville låne mig det ekstra, jeg er jo godkendt til den pris den koster nu.

Håber I kan hjælpe og måske har en fornemmelse for om det er normalt i andelsforeninger med en sådan regel? Tror reglen er ny og i forbindelse med al den nye lovgivning.

Dbh,
Ida