Side 1 af 1

bestyrelsens beføjelser

Indlæg: 27/10/2017 18:50
af hanveds
Kan en bestyrelse kræve at en andelshaver deponerer 300.000 kr samt sit andelsbevis, fordi andelshaveren har lavet nogle ændringer i lejligheden på grund af at han er kørestolsbruger? Dette er noget bestyrelsen har sat i værk uden at de andre andelshavere er orienteret, skal sådanne tiltag ikke besluttes på generalforsamlingen. Er der nogen der ved noget om dette. Venligst hanveds

Re: bestyrelsens beføjelser

Indlæg: 4/11/2017 15:21
af Chrissander
Kort sagt... Ja.

Men det kommer naturligvis an på, hvilke ændringer der konkret er tale om det må du uddybe nærmere.

Re: bestyrelsens beføjelser

Indlæg: 4/11/2017 18:01
af sfb
Hej !
Mit svar er et klart NEJ Bestyrelsen kan ikke stille et sådan krav ifg. serviceloven ,
Men man kan gøre det klart at andelen skal bringes tilbage ved salg, er der så ikke penge til dette er det bare et tab.
venligst
sfb

Re: bestyrelsens beføjelser

Indlæg: 5/11/2017 11:50
af sfb
hej.
prøv at læse serviceloven §116.

Andelsbolig

282. Det kan i nogle tilfælde tillige være relevant at indgå aftale om reetablering i forbindelse med bevilling af en boligændring i en andelsbolig.

En andelshavers ret til at lave ændringer i sin bolig vil ofte være reguleret i andelsboligens vedtægter, som kan indeholde begrænsninger i forhold til andelshaverens ret til at foretage ændringer.

Kommunalbestyrelsen bør i medfør af sin rådgivningsforpligtelse i tilfælde, hvor der opstår spørgsmål om boligændring af en andelsbolig, gøre andelshaveren opmærksom på, at der i foreningens vedtægter kan være særlige bestemmelser om andelshaverens muligheder for at foretage boligændringer.

I det omfang det på grund af foreningens vedtægter anses for påkrævet, at der indgås aftale om reetablering, vil denne aftale – i lighed med det anførte om lejeboliger – være en aftale mellem andelshaver og kommunalbestyrelse. Aftalen skal indgås samtidig med bevillingen og skal fremgå af bevillingen. Aftalen bør indeholde en beskrivelse af, hvordan reetableringen skal ske.

venligst
sfb