Side 1 af 1

Byfornyelse: lovpligtigt at sørge for forebyggelse af gener?

Indlæg: 21/01/2017 23:44
af Satya
Jeg bor i en andelsforening, hvor der bliver byfornyet. Det gælder flere forskellige ting. Bl.a. badeværelser, som ikke ved opførelse blev registrerede i BBH. Der er flere af os, som har købt en lejlighed uden at kende til, at det var noget, man skulle, så vi ikke undersøgte, om de var det.
Mit spørgsmål er, om det er frivilligt at få lavet et nyt badeværelse?
Arbejdet er pågående i nogle lejligheder, men vi er nogle, der er foruroligede på grund af fremgangsmåden som frigiver en masse kvartsstøv, som er farligt at indånde, hvorfor håndværkerne kan bære masker, men det vil fortsat være i lejlighederne 3 mdr. efter.
Den bedste måde at undgå det meste støv på, vil være at bruge sluser, men er det lovpligtigt? Altså er det en måde, vi kan forlange, at de udfører arbejdet på?