Side 1 af 1

Fra I/S til Andelsforening

Indlæg: 22/01/2005 11:15
af Mortenu
Er det muligt at omdanne et I/S til en andelsforening? Hvis ja, hvordan og hvad kan der være af fordele ulemper ved dette. Jeg er pt. bosiddende i et I/S, og da man hermed afskæres for muligheden i at tage pant i andelen, og indhente billigere boliglån, er jeg interesseret i muligheden for at omdanne.

Mvh.
MU

Indlæg: 22/01/2005 18:12
af Admin. Jens Arentoft
I kan stifte en andelsboligforening som køber ejendommen fra jeres I/S.
Der vil være udgifter til rådgiver, lån, tinglysningsafgift til pantebreve og skøde samt muligvis skat. I et I/S har I skattemæssigt fradrag for alle driftsudgifterne og skal betale skat af lejeværdi, men skattemæssigt plejer det at være en fordel fremfor en andelsboligforening. Hvis jeres I/S er ulovligt vil det være en fordel at ændre til en lovlig andelsboligforening. Købere vil hellere købe en andel i en andelsboligforening end de vil købe en anpart i et I/S.

Indlæg: 24/01/2005 10:44
af Mortenu
Hvad skal der evt. betales skat af ved en omlægning? Hvorda defineres lovligt/ulovligt I/S. Tak for en god debat side og hurtigt svar!!!

Indlæg: 25/01/2005 00:23
af Admin. Jens Arentoft
Du må kontakte en revisor angående skatteberegning.

Der skal foretages en konkret vurdering af dokumenter m.v for det pågældende I/S for at afgøre om det er ulovligt. Man skal blandt andet bedømme om det i virkeligheden er et I/S eller om det er ulovlige anpartslejligheder som blev forbudt omkring 1976.

Tolkning af Andelsboliglovens §13 vedr et I/S

Indlæg: 26/08/2016 15:49
af Claus Jørgensen
Andelsboliglovens §13 siger "Der kan ikke ske overdragelse af en anpart af en fast ejendom, såfremt der til anparten er knyttet brugsret til en beboelseslejlighed i ejendommen eller det er en forudsætning for aftalen, at erhververen opnår en sådan ret." I andelsboliger og i visse I/S'er er der jo netop knyttet brugsret til en lejlighed, og selvfølgelig burde man kunne sælge/ overdrage sin anpart/andel sammen med brugsretten. Desuden lyder det som om der er direkte modstrid mellem §13 og §12, som lyder: "Den, der overdrager en anpart af en ejendom, hvor der til anparten er knyttet brugsret til en beboelseslejlighed i ejendommen, skal inden aftalens indgåelse .." Med andre ord §12 taler om at man overdrager en anpart hvortil er knyttet en brugsret - mens §13 siger at det må man ikke. Mystisk - så hvordan skal §13 forstås?