Side 1 af 1

Lovindgreb mod salgsmodellen

Indlæg: 1/06/2005 10:35
af Admin. Jens Arentoft
Ifølge Jyllandsposten fremsættes der nu lovforslag for at stoppe salg af andelsboligforeningers ejendomme.

http://www.jp.dk/erhverv/artikel:aid=3080424/

Lovforslaget fremgår dog endnu ikke af Folketingets ugeplan
http://www.ft.dk/Samling/20042/ftugep/200522.htm

Lovforeslag

Indlæg: 1/06/2005 14:40
af Jesperf
Her er et link til foreslaget: http://www.oem.dk/graphics/oem/nyheder/ ... r/L173.pdf

Jeg læser det som at man ikke kan sælge sin andelsboligforenings ejendom for efterfølgende at opette en ny, og at der skal gå min 5 år før at ejendommen igen kan overgå til andelsboligforening.

Indlæg: 1/06/2005 23:10
af Admin. Jens Arentoft
Flere links om emnet
http://www.oem.dk/sw14596.asp

http://www.oem.dk/sw14607.asp

http://www.ft.dk/Samling/20042/lovforsl ... remsat.htm

Det er hensigten med bestemmelsen, at forbudet mod andelsboligforeningers erhvervelse af ejendomme, der de seneste 5 år har været ejet af en andelsboligforening, skal finde anvendelse fremadrettet, således at den omfatter eksisterende andelsboligforeninger og andelsboligforeninger, der er blevet stiftet efter lovens ikrafttræden. Det er hensigten med overgangsbestemmelsen, at der med begrebet ”har været ejet” alene sigtes til ejendomme, der på et givent tidspunkt efter lovens ikrafttræden har været ejet af en andelsboligforening, et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab.

Erhvervelsesforbudet vil derimod ikke finde anvendelse på ejendomme, der inden lovens ikrafttræden er blevet erhvervet af en investor. Investorer kan have erhvervet en ejendom fra en andelsboligforening før lovens ikrafttræden i tillid til de på daværende tidspunkt gældende regler og bør derfor ikke rammes af det foreslåede forbud.

Indlæg: 2/06/2005 09:39
af 4ndelshaveren
Foreløbig er det kun et lovforslag. Det ser ud til at Bendt Bendsen har overulet skatteministeren. 109 opløsninger er mikroskopisk ifht de 190.000 andelsboligforeninger som findes idag. Husprisfesten kan fortsætte, nu hvor andelshaverne er tvunget til at bo i deres boliger. Udbudet er således særdeles indskrænket, hvis lovforslaget vedtages.

Indlæg: 2/06/2005 11:37
af Peter
Lovforslaget er jo et indgreb i den private ejendomsret, og det kan undre, at den slags kommer fra en regering, der kalder sig borgerlig-liberal.

Indlæg: 2/06/2005 14:40
af Repo
Det er desværre helt normalt, at man kaster sig over et lille område i stedet for at se på hele boligmarkedet.
Der er jo stemmer i at sige, at alle skal have mulighed for at få en billig bolig. Spørgsmålet er blot, hvorfor det er en enkelt gruppe, som skal have begrænset deres muligheder for at realisere værdier i boliger.
Hvorfor sættes der ikke også ind overfor de voldsomme prisstigninger på ejerboliger?? Mon ikke det skyldes at 95% af folketingets medlemmer bor i ejerbolig?

Indlæg: 6/06/2005 17:46
af Smiley
nu hvor andelshaverne er tvunget til at bo i deres boliger.


Du har formentlig købt din andelsbolig i sin tid for at bo i den? Da du købte den, var du vel også klar over at dit indskud ikke ville stige væsentligt?
Ydermere går jeg også ud fra du rent faktisk kan sælge den igen, hvis du ikke vil bo der.....mig bekendt er man ikke "tvunget" til noget som helst.
Måske har jeg misforstået dig, men man er altså ikke stavnsbundet til sin andelsbolig.

Smiley

Indlæg: 9/06/2005 14:09
af JN
Synes du misforstår hans pointe med vilje. Det han jo mener er at prisstigningen på andelsboligere stadig i kr/øre er så lille at det ikke kan følge med prisstigningen på ejerboliger. Dermed øges den økonomiske afstand til stadighed mellem de to boligformer og gør det økonomisk vanskelig at sælge sin andelslejlighed og få bare tilnærmelsesvis tilsvarende ejerbolig. Kan man så ikke bare blive boende? Jo det kan man, og det er jo også det folk gør. Det er det som nogle formulerer at andelshaverne er økonomisk stavnsbundet. Men hvad his man tvinges til at flytte, ex. pga. arbejde, ja så kan det, undskyld mig, saftsusme være svært (umuligt) at få det til at hænge sammen. Der er flere ting i det. Godt nok har andelsboligerne en særstatus og er fritaget for bl.a. ejendomsskat, men ovenstående er jo urimelig at een befolkningsgrp. skal levere billigere boliger mens andre der var heldige at købe i sin tid kan have det store smil fremme. Men hvis man frigiver andelsboligpriserne, så hører der også nødvendigvis nogle skatter med, som for ejerboligen.

Indlæg: 9/06/2005 18:17
af Smiley
Hej JN.

Nej det var ikke et bevidst valg at misforstå 4andelshaveren, men harm blev jeg da godtnok.

Et salg af en andelsforening vil alt andet lige kun komme den andelshaver til gode, som har boet der på det pågældende tidspunkt.
For dem der kommer efter vil det blive nøjagtig lige så svært at skifte fra andel til ejer. Ja de får nok slet ikke muligheden for at bo i andel, da indskud samt huslejen i denne boligform er opgraderet til ejerlejlighedspriser.

Jeg ved at der på lejeboligmarkedet også leveres billige boliger, så det var en mulighed hvis man står for at skulle flytte pga. job.

Jeg tror ikke samfundet på sigt får glæde af at andelsforeninger sættes i spekulation - vi taler her om personer som scorer kassen til glæde for...sig selv.

Smiley

Indlæg: 11/07/2005 20:31
af 4ndelshaveren
Smiley skrev:
nu hvor andelshaverne er tvunget til at bo i deres boliger.


Du har formentlig købt din andelsbolig i sin tid for at bo i den? Da du købte den, var du vel også klar over at dit indskud ikke ville stige væsentligt?
Ydermere går jeg også ud fra du rent faktisk kan sælge den igen, hvis du ikke vil bo der.....mig bekendt er man ikke "tvunget" til noget som helst.
Måske har jeg misforstået dig, men man er altså ikke stavnsbundet til sin andelsbolig.

Smiley


Jo du har fuldstændig ret. Andelshaveren er stavnsbundet i sin bolig. Dokumentation burde du ikke have svært ved at indsamle.