Side 1 af 1

ET FRÆKT TILBUD...

Indlæg: 18/09/2008 15:13
af Løvendahl
I vores andelsboligforening i Århus Nord er der et firma, som drives fra en stor andelslejlighed, som de ejer. Firmaet holder normalt lav profil, blander sig ikke meget i det daglige, men nu er de kommet med et frækt tilbud. Bestyrelsen blev inviteret til en lækker middag i firmaets mødelokale, hvor firmaets direktør pludselig trak flotte arkitekttegnede tegninger frem.

Det var en fuldstændig færdig idé til, hvordan tagetagen skulle udnyttes. Han ville gerne købe hele andelsforeningens flade tag for 2.500.000,- og bygge et ca. 420 m2 stort kontor, med svalegang hele vejen rundt. Og det var vigtigt at bestyrelsen var med ham fra starten, så de flotte prospekter med hjem.

Til det efterfølgende bestyrelsesmødet blev man enige om, at der blev holdt et møde for beboerne, som firmadirektøren havde foreslået. Og til dette møde blev alle orienteret omkring projektet af direktøren, mens han serverede drikkevarer. han havde to rådgivere han havde med, som ved noget om værdifastsættelse af tage mm. og de synes også det var en god idé. Han fortalte, at han allerede havde forespurgt i kommunen, og det så godt ud. På mødet var der nogle, som ikke var glade for, at han skulle eje taget, og gerne så det som en andel. Derefter slog han straks 1.000.000,- af sit tilbud, hvis han ikke havde fuld råderet til at gøre hvad han ville. Det ville vi så tænke over.

Vi er 26 andelsboliger i en aflang 2 etages bygning, med sund økonomi, men 1.500.000,- er jo mange penge for taget, og vi ved ikke hvad sådan en byggegrund er værd…

Synes du vi skal sælge?

Indlæg: 18/09/2008 15:32
af Admin. Jens Arentoft
Hvis man gætter på at de færdigbyggede lokaler har en værdi på 30.000 kr. pr. kvm. og byggeudgifterne udgør 20.000 kr. pr. kvm. - så skal jeres prisforlangende være 10.000 x 420 = 4.200.000 kr.

Indlæg: 18/09/2008 22:31
af moccha
Gad sgi godt vide, hvad det firma hedder...hvis det er dem, jeg tror, så er de rigtig gode til at bøje sandheden og ændre ruten til egen fordel....i Århus.

Har du erfaringer med virksomheder i andelsforeningen?

Indlæg: 19/09/2008 14:36
af Løvendahl
Firmaet hedder Arne Elkjær og er et rådgivende ingeniørfirma. Direktør Elkjær virker til at være en flink mand, de gange jeg har mødt ham, men han er vel også forretningsmand. Han fortalte, at førhen kunne de få sådanne tage gratis, mod at de satte et nyt tag på efter opførslen af boliger.

Det er jo et godt tidspunkt at købe byggegrunde nu, hvis man vil udvide forretningen. Han siger dog, at han ikke vil gøre det for sin egen skyld, med for den kompagnon, som skal overtage forretningen efter ham. Er der har nogle gode/dårlige erfaringer med private virksomheder i andelsboliger, jeg tænker på, at der vil vel blive mere renderi på trapperne, ligesom parkeringspladserne vil blive optaget af ansatte.

Har du nogle erfaringer?

Indlæg: 26/09/2008 23:32
af Badboy
Jeg kender ikke meget til boligmarkedet i Århus, men 30.000 kr/m2 i et marked hvor nybyggeri er gået i stå? Det er mere end hvad der bliver bygget for i Kbh.

Jeg mener (uden at være helt sikker) at ejerboliger ikke har stemmeret i en AB, og derfor kan de ikke tvinges til f.eks. at medfinansiere vedligeholdelse af ejendommen. Teoretisk kan det betyde at AB´s del af ejd. står flot, mens ejerbolig står i forfald.

Indlæg: 27/09/2008 01:09
af Admin. Jens Arentoft
Jeg mener (uden at være helt sikker) at ejerboliger ikke har stemmeret i en AB, og derfor kan de ikke tvinges til f.eks. at medfinansiere vedligeholdelse af ejendommen. Teoretisk kan det betyde at AB´s del af ejd. står flot, mens ejerbolig står i forfald.


Det er delvis forkert.
Man udstykker hele ejendommen i ejerlejligheder, hvoraf alle andelslejlighederne skal ligge i den ene ejerlejlighed, som får et kæmpe fordelingstal og stemmeret. De særskilte ejerlejligheder (i taget) har normalt en lille del af ejendommen og får derfor et lille fordelingstal og en lille stemmeret.
De enkelte ejerlejligheder har ikke stemmeret i andelsboligforeningen, men derimod i ejerforeningen, som træffer de endelige beslutninger.

Indlæg: 2/10/2008 13:45
af AB KBH 2100
Hvordan endte historien i sidste ende Løvendahl... Eller foregår der stadig forhandlinger?

Indlæg: 4/10/2008 10:52
af Badboy
Det er delvis forkert.


Eller delvis rigtigt ;-)

De enkelte ejerlejligheder har ikke stemmeret i andelsboligforeningen, men derimod i ejerforeningen, som træffer de endelige beslutninger.


Det er meget vel at jeg misforstår noget, men AB indgår vel ikke i en EF? Når taglejlighederne får deres matr.nr., så må den udgøre en EF og den eksisterende en AB? Ellers skal andelshaverne vel til at betale ejendomsværdiskat? og have fradrag for deres renteudgifter? hvis de er registreret som en ejerforening?

Indlæg: 4/10/2008 22:30
af Admin. Jens Arentoft
Tilladelsen til etablering af ejerlejligheder i andelsboligejendomme findes i lov om ejerlejligheder:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... x?id=27088

§ 10. Loven anvendes på:
Stk. 2. Bygninger, der er påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere, kan opdeles i ejerlejligheder, såfremt der efter den 1. juli 2004 er blevet tilført én eller flere beboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager. Alle beboelseslejligheder i bygningen skal benyttes til helårsbeboelse. De eksisterende boliger og eventuelle lokaler til andet end beboelse i bygningen pr. 1. juli 2004 skal efter opdelingen udgøre én ejerlejlighed, der ikke kan videreopdeles, medmindre bygningen er omfattet af stk. 1, nr. 2 eller 3. 1.-3. pkt. gælder også for bygninger på ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger, uanset at bygningerne er påbegyndt opført efter den 1. juli 1966.
-------------------------------------------------------------------------
Det betyder at hele ejendommen opdeles i ejerlejligheder, som alle automatisk er medlem af ejerforeningen. De nyoprettede boliger bliver opdelt i særskilte ejerlejligheder. Alle de tidligere boliger og erhverv samles i een kæmpestor ejerlejlighed, som ikke kan videreopdeles.