Side 1 af 1

opløsning af lille andelsboligforening med 6 andelsboliger

Indlæg: 4/01/2009 16:56
af Lass
[font=Arial] [/font]

Indlæg: 6/01/2009 00:22
af Admin. Jens Arentoft
Det korte svar er, at det skal vedtages på en generalforsamling.

Først skal I beslutte hvad I vil gøre med ejendommen.

Re: opløsning af lille andelsboligforening med 6 andelsbolig

Indlæg: 8/02/2009 16:52
af Lass
"Lass"Vedr. opløsning af lille andelsbolig.

Det fremgår af ejendomsvurderingen, at der er tale om en støttet andelsbolig med 6 boliger. Kan vi risikere at skulle tilbagebetale støtten ved likvidation af andelsboligerne. Der har øjensynlig fra starten i 1989 været tale om et indekslån, hvor der fra stat og kommune er ydet rentebidrag.
Venlig hilsen
Rita Lass.

Mailadressen er Dlass@mail.dk

Indlæg: 8/02/2009 22:21
af Admin. Jens Arentoft
Andelsboliger som er nyopført med støtte efter boligbyggeriloven er finansieret med indekslån, hvortil der ydes offentlig støtte, som ifølge § 66 a i lov om boligbyggeri kan kræves tilbagebetalt, hvis andelsboligforeningen opløses.

"§ 66 a. Opløses en andelsboligforening, hvortil staten har ydet rentesikring, rentebidrag, andelsboligbidrag eller ydelsesstøtte, kan den ydede støtte kræves helt eller delvist tilbagebetalt efter økonomi- og erhvervsministerens nærmere bestemmelse. Tilbagebetalingskravet påhviler de andelshavere, der er medlemmer af andelsboligforeningen på tidspunktet for foreningens opløsning."

Du kan spørge hos Kommunen om jeres andelsboligforening er omfattet af den bestemmelse.

Indlæg: 9/02/2009 11:19
af Lass
Tak for dit hurtige svar. Da vi for godt 4 år siden købte een af de 6 andelsboliger, blev jeg omg. engageret som kasserer, da der ikke var andre. Jeg fandt hurtig ud af, at der var et meget dyrt indekslån, så jeg var mødt til at indfri dette og fik derefter lavet et nyt 5 %kreditforenings-lån. Jeg var derfor heller ikke klar over, at det var et statsstøttet byggeri, og nu lyder mit spørgsmål: Hvordan finder jeg ud af, hvor meget stats-støtte, der er ydet.
Venlig hilsen
Rita Lass

Indlæg: 9/02/2009 14:39
af Admin. Jens Arentoft
Kommunen må have været indblandet ved etableringen, så de bør vide noget selvom der er tale om statsstøtte.

vedr. opløsning af andelsboligerne

Indlæg: 4/05/2010 16:25
af Lass
Der står i vedtægterne, at man kan opløse andelsboligforeningen, når der er 75 %, der vil. Vi er 6 andelshavere, og de 5 andelshavere vil gerne opløse foreningen, men hvad gør man, når der er 1 andelshaver, der ikke vil ?

Venlig hilsen
Rita Lass.

P.S. Vi ved, at statsstøtten skal tilbagebetales ved opløsning.

opløsning af 6 andelsboliger

Indlæg: 4/05/2010 16:37
af Lass
Der står i vedtægterne, at man kan opløse andelsboligforeningen, når der er mindst 75 %, der gerne vil.

Ud af 6 andelshavere, vil de 5 gerne opløse foreningen, men hvad gør man ved den 6. der ikke vil være med ?

Venlig hilsen
Rita Lass.

P.S. Vi er orienteret om, at statsstøtten skal tilbagebetales.

Indlæg: 4/05/2010 17:52
af moccha
75% af 6 personer er 4,5 person. Dette runder man op til 5 personer, så 5 personer skal der være for at I kan opløse foreningen.
Den 6. er nødt til at acceptere beslutningen.