Side 1 af 1

Tvunget til salg ved flertal.

Indlæg: 27/11/2012 06:18
af Phurup
Vi er en andelsforening bestående af 10 andelshavere. De fleste i foreningen ønsker nu at sælge og vi har fået et bud på et samlet salg. Som udgangspunkt var vi tre i foreningen, som ikke ville sælge for enhver pris, men da der nu er udarbejdet en skæv fordelingsnøgle, som tilgodeser den ene ”nej-siger”, har de flertallet på deres side, og kan fremtvinge et salg. Min nabo og jeg selv ønsker ikke at sælge til den pris, som vi er blevet tilbudt, da den ligger langt under, hvad vores lejligheder er vurderet til generelt og vi mener at vores lejligheder er mest attraktive, da vi bor i toppen af ejendommen og bl.a. har 6 kvadratmeter hems, som de andre beboere ikke har. På papiret er lejlighederne lige meget værd. Har vi i denne situation nogle rettigheder?

Re: Tvunget til salg ved flertal.

Indlæg: 28/11/2012 14:04
af molan
Phurup skrev:Vi er en andelsforening bestående af 10 andelshavere. De fleste i foreningen ønsker nu at sælge og vi har fået et bud på et samlet salg. Som udgangspunkt var vi tre i foreningen, som ikke ville sælge for enhver pris, men da der nu er udarbejdet en skæv fordelingsnøgle, som tilgodeser den ene ”nej-siger”, har de flertallet på deres side, og kan fremtvinge et salg. Min nabo og jeg selv ønsker ikke at sælge til den pris, som vi er blevet tilbudt, da den ligger langt under, hvad vores lejligheder er vurderet til generelt og vi mener at vores lejligheder er mest attraktive, da vi bor i toppen af ejendommen og bl.a. har 6 kvadratmeter hems, som de andre beboere ikke har. På papiret er lejlighederne lige meget værd. Har vi i denne situation nogle rettigheder?


Ja, salg kræver enstemmighed, altså én nej stemme er lig intet salg - jeg antager at I har en normal vedtægt.

Men beslutninger der rækker ud over foreningens formål (normalt paragraf 2 i vedtægterne) kræver enstemmighed, derudover er det ikke juridisk muligt at tvinger andelshaver til at ændre økonomisok risiko (eks. med personlig hæfte), at sælge sin andels eller på anden måde ændrer de økonomiske forhold, herunder kræver ændring af fordelingstal også enstemmighed.

Det fremgår også af Ole Hasselbachs materialesamling om foreningsret:

"U 1980/306 ØL: Ved udstykningen af 260 parceller i 1967 blev der tinglyst en deklaration, hvorefter grundejerne havde pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Ifølge dennes vedtægter var dens formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder særligt med hensyn til etablering af vand, vej og forsyning med elektricitet, administration af eventuelt fællesanlæg m.v. På en ekstraordinær generalforsamling i foreningen vedtoges det herefter med simpel majoritet at etablere et TV-fællesantenneanlæg, og der blev tinglyst en deklaration herom på de enkelte ejendomme. Et antal medlemmer hævdede imidlertid, at beslutningen herom ikke var bindende for dem.
Antaget, at ifølge den oprindelige deklaration om pligt til medlemskab og foreningens vedtægter faldt anlæg og drift af et TV-fællesanlæg uden for foreningens formål, således at det ikke kunne gennemføres uden samtykke af alle foreningens medlemmer. Herved bemærket, at medlemskabet var tvunget, samt at TV-fællesantenneanlæg allerede ved foreningens etablering ikke var usædvanligt, og at der ikke gives pålæg herom fra det offentlige."

Fordi grundejerforeningen gik udover formålsparagraffen, så krævede det enstemmighed og 2/3 flertal kan ikke ænder det.

Det samme vil retten sige til salg af en andelsforening, selvom det ikke skulle stå i vedtægterne.

Jeg vil anbefale at du søger juridisk bistand hos en bolig advokat.

Re: Tvunget til salg ved flertal.

Indlæg: 28/08/2016 20:34
af Stephen Berg
Jeg har nu også oplevet at andelsboligforeninger kunne sælges ved simpelt flertal. Det afhænger i høj grad af foreningens vedtægter, og min fornemmelse er at det mere er normalen at et salg kan besluttes ved 75% opbakning.

Det giver nogle uheldige situationer, hvis en salg tvinges igennem. Men det er de muligt og efterfølgende et problem der står mellem køber og den gamle andelshaver.

/ Stephen