Avanceskat ved opløsning af AB

Salg af foreningens ejendom for at opnå stor økonomisk gevinst.

Avanceskat ved opløsning af AB

Indlægaf mettecassoe » 15/03/2005 14:55

På Portal-siden er følgende skrevet:
"Den 14. januar 2005 er der fremsat forslag til folketingsbeslutning om indførelse af avanceskat på andelsboligforeninger, der sælger deres ejendom i spekulationsøjemed m.v.

Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag om en avanceskat, som forfalder i det tilfælde, hvor en andelsboligforening likviderer sig selv og frasælger andelene (ejendommen) til markedspris.
Avanceskatten foreslås fastsat til f.eks. 60 pct. af salgsprovenuet opgjort som forskellen imellem markedsprisen og den såkaldte maksimalpris på andelen.

Læs mere under emnet Andelsværdi"

1. Jeg har før kunnet finde emnet under "Andelsværdi", men nu synes jeg ikke, at jeg kan finde det. Er der nogen, der kan give mig linket?

2. Jeg har haft ringet til Folketingets OSS (http://www.ft.dk/artikel.aspx?id=709852 ... d85c1d0ec6). Her har jeg fået at vide, at forslaget (http://www.ft.dk/?/Samling/20041/beslut ... remsat.htm) ikke længere er aktuelt, idet det udgår ved ny regeringsdannelse. For at finde ud af, hvorvidt der er fremsat et nyt forslag til folketingsbeslutning, har jeg spurgt hos Skatteministeriet, Told og Skats hovedkontor og Told og Skat i Frederikshavn (jeg bor i Nordjylland). Konklusionen af disse besværligheder er, at der ikke er fremsat et nyt forslag til folketingsbeslutning. Er der nogen der har hørt anderledes? Hvis ja - hvilken kilde?

Mange hilsner
Mette Cassøe Christiansen
mettecassoe
Bruger
Bruger
 
Indlæg: 3
Tilmeldt: 15/03/2005 14:44

Indlægaf Admin. Jens Arentoft » 15/03/2005 15:10

Her er kopi af det tidligere indlæg som findes i en lang tråd:

http://www.ft.dk/Samling/20041/beslutni ... /index.htm

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af avanceskat på andelsboliger, der sælges i spekulationsøjemed m.v.
Fremsat den 14. januar 2005 af SF

Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag om en avanceskat, som forfalder i det tilfælde, hvor en andelsboligforening likviderer sig selv og frasælger andelene (ejendommen) til markedspris.
Avanceskatten foreslås fastsat til f.eks. 60 pct. af salgsprovenuet opgjort som forskellen imellem markedsprisen og den såkaldte maksimalpris på andelen.

Bemærkninger til forslaget
Formålet med forslaget er at modvirke spekulation i andelsboligen.
Prisen på en andelsbolig fastsættes ikke frit ligesom på en ejerbolig, men er reguleret efter reglerne i andelsboligloven. Prisen ved salg af en andel må ikke overstige den såkaldte maksimalpris, som er bestemt ved andelen i boligforeningens formue (egenkapital) plus individuelle forbedringer i boligen. Ved opgørelse af foreningens formue tages udgangspunkt i ejendommens værdi som udlejningsejendom, hvilket i ældre byggeri betyder, at prisen på andelen typisk vil være under markedsprisen på grund af huslejereguleringen.

Der har de senere år bl.a. i Århus og omegn været flere eksempler på, at andelsboligforeninger har opløst sig selv for at sælge andelene til markedspris. På den måde har de enkelte andelshavere kunnet slippe uden om maksimalprisbestemmelserne og har kunnet scoret en »uberettiget« skattefri gevinst. Det er hverken rimeligt eller hensigtsmæssigt.
Omfanget af de nævnte »transaktioner« begrænser sig indtil nu til omkring 50 ejendomme (skønsmæssigt), men i takt med at flere får øjnene op for fidusen, kan man frygte, at omgåelse af maksimalprissystemet vil vinde mere udbredelse. Det vil i givet fald lægge gift ud for tilbudspligten, hvor ejeren af en udlejningsejendom har pligt til at tilbyde lejerne at overtage ejendommen som andelsboligforening til samme pris og øvrige vilkår, som ejeren kan opnå til anden side, og hvor lejerne som hovedregel har forkøbsret.

Det er forslagsstillernes vurdering, at en underminering af tilbudspligten i sidste instans vil svække andelsboligformen til skade for sikringen og udviklingen af et mangfoldigt boligudbud.

Det skal afslutningsvis understreges, at avanceskatten alene træder i kraft i forbindelse med et spekulativt salg, hvor man omgår maksimalprisreglerne. Der er således ikke tale om en generel avance- eller værdistigningsafgift på andelsboligerne.
Brugeravatar
Admin. Jens Arentoft
Administrator
Administrator
 
Indlæg: 1381
Tilmeldt: 19/02/2003 12:34
Geografisk sted: Frederiksberg

Tilbagebetaling af skat

Indlægaf sune » 27/03/2005 14:23

Er der nogen som ved hvorvidt et nyt forslag lovforslag er på vej?

Og såfremt der på et tidspunkt kommer et lovforslag. Kan man så kræve at folk, som allerede har modtaget en skattefri gevinst, skal betale skat af denne med tilbagevirkende kraft?

Eller er man sikker på sin skattefrie gevinst indtil der evt. vedtages en ny lov?

Sune
sune
Bruger
Bruger
 
Indlæg: 4
Tilmeldt: 27/03/2005 13:55

Re: Tilbagebetaling af skat

Indlægaf mettecassoe » 29/03/2005 08:59

sune skrev:Er der nogen som ved hvorvidt et nyt forslag lovforslag er på vej?

Det er svært at vide, synes jeg. Mit umiddelbare forslag er, at man følger godt med i den politiske debat både i medierne og på folketingets hjemmeside (www.folketinget.dk).

sune skrev:Og såfremt der på et tidspunkt kommer et lovforslag. Kan man så kræve at folk, som allerede har modtaget en skattefri gevinst, skal betale skat af denne med tilbagevirkende kraft?
Eller er man sikker på sin skattefrie gevinst indtil der evt. vedtages en ny lov?

Told og Skat i Nordjylland oplyste til mig, at såfremt et lovforslag bliver gennemført, kan loven træde i kraft fra den dato lovforslaget blev fremstillet (men gør det ikke nødvendigvis).
mettecassoe
Bruger
Bruger
 
Indlæg: 3
Tilmeldt: 15/03/2005 14:44

Beskatning ved opløsning

Indlægaf jeppebo » 17/04/2005 23:52

SF har i løbet af sidste uge fremsat samme forslag. Om det bliver til noget politisk er uvist, men mon ikke A har travlt med at konstituere sig og Pias tropper følger nok ikke med af hensyn til det kommende samarbejde. V er imod beskatninger af provenuer så det bliver nok til blot røre i andedammen som sædvanligt. :smile2: Med hensyn til beskatning er det værd at tage bestik af følgende:

-Driver man erhverv f.eks butik etc. i sin andelsboligforening er dette omfattet af erhvervsavancebeskatningen. Det gælder også lejligheder, der ikke er konverteret til andele efter stiftelsen, altså dem der ikke var med til at stifte andelsboligforeningen.

-De samme regler omkring erhvervsavancebeskatning gælder for lejelejligheder der er konverteret til andele efter stiftelsen. Man skal betale skat af den indkomst foreningen har haft på disse lejligheder. ABF fører i øjeblikket en sag på dette område, den er nået til landsretten, men som forening der vil opløse skal man have tjek på dette forhold, så at skattefar ikke kommer efter opløsningen. Han har ret i 5 år, alstså skattefar. :smile11:

-Beskatningen af erhvervsleje, butik, lejelejligheder eller andele, der er konverteret efter stiftelsen gælder for foreningen og ikke enkeltpersoner.

-Er man i tvivl kan man bede om et bindende ligningssvar hos sin lokale skatteforvaltning. Et ligningssvar får man når man ophæver en "virksomhed" og man er i tvivl om hvordan man vil blive beskattet ved ophævelsen. Der kan gå lang tid med at få et ligningssvar fordi ligningsrådet er blevet decentraliseret og er man i den lokale skatteforvaltning i tvivl vil man sende spørgsmålet i ligningsrådet som er landets højeste skattemyndighed under skatteministeriet fordi decentrale enheder/lokale skatteforvaltniger er bange for at give ligningssvar der kan få skabe præcedens landet over.

-Under alle omstændigheder skal man få sin revisor til at beregne skatteforholdene hvis man ønsker at opløse. Revisoren skal også gøre indeværende regnskabsår op ved opløsning. I skal kun stole på revisor, han er under ansvar - dert er investor eller mægler ikke!!
jeppebo
Novice
Novice
 
Indlæg: 21
Tilmeldt: 28/02/2005 12:56
Geografisk sted: København

Re: Beskatning ved opløsning

Indlægaf mettecassoe » 18/04/2005 08:54

jeppebo skrev:SF har i løbet af sidste uge fremsat samme forslag.

Dette er, hvad jeg har kunnet finde ud af: Det var også denne gang et beslutningsforslag, SF fremsatte d. 30. marts 2005 og ikke et lovforslag - hvilket er heldig for de, der er i gang med at opløse deres andelsboligforeninger :smile2:. Beslutningsforslaget har siden 30. marts været i høring i folketingssalen og er d. 20. april på skatteudvalgets dagsorden. Kilde: Folketinget.dk -> søg -> "avanceskat andel".

Beslutningsforslaget: http://www.folketinget.dk/samling/20042 ... remsat.htm

Fra www.folketinget.dk -> leksikon:
Beslutningforslag: Beslutningsforslag fremsættes typisk af medlemmer af oppositionspartierne, det vil sige de partier, der ikke er med i regeringen, men kan også fremsættes af andre folketingsmedlemmer og af en minister. Et beslutningsforslag indeholder ofte en henstilling til regeringen om at udarbejde et lovforslag efter nærmere angivne retningslinjer. Beslutningsforslag behandles kun to gange i Folketingssalen - enkelte særlige beslutningsforslag kun én gang. Forslag fra en minister kaldes "regeringsforslag", andre forslag "private forslag".

Lovforslag kan fremsættes enten af regeringen eller af medlemmer af Folketinget - oftest af oppositionspartierne. Ifølge grundloven skal et lovforslag behandles 3 gange, inden det kan vedtages. Lovforslag fra en minister kaldes "regeringsforslag", andre forslag "private forslag".

Folketingsudvalg : Folketinget har 25 stående (dvs. faste) udvalg. De fleste udvalg har 17 medlemmer og et antal stedfortrædere. Valg til udvalgene sker ved forholdstalsvalg, men partigrupperne slutter sig ofte sammen i valggrupper, og derfor afspejler et udvalgs sammensætning ikke nødvendigvis helt sammensætningen i Folketingssalen. Som hovedregel er et udvalgs vigtigste opgave at behandle de lov- og beslutningsforslag, der henvises til behandling i udvalget, men herudover følger udvalget med i udviklingen inden for sit sagsområde, f.eks. ved at stille spørgsmål til en minister til besvarelse skriftligt eller mundtligt (hvor ministeren kommer i såkaldt samråd med udvalget) eller ved at modtage henvendelser fra organisationer og andre. Udvalgenes sagsområder besluttes af Udvalget for Forretningsordenen. Sagsområderne svarer i vidt omfang til ministeriernes ressortområder.

Med venlig hilsen
Mette Cassøe
mettecassoe
Bruger
Bruger
 
Indlæg: 3
Tilmeldt: 15/03/2005 14:44

Indlægaf lund14 » 22/04/2005 13:07

Hej -

Så debatten fra folketingssalen d. 20/4-05 ang. slag af andelsforeninger - umiddelbart tror jeg ikke den nuværende regering vil indfører nye skatter, men de vil sikkert prøve at sætte en stopper for sálg af foreninger i spekulationsøjemed...


Men er der nogle der ved hvornår der kommer resultat fra behandling og hvornår der opstilles lovforslag??
Jakob
lund14
Novice
Novice
 
Indlæg: 12
Tilmeldt: 15/09/2003 21:18
Geografisk sted: Aalborg

Beslutningsforslag og lovforslag

Indlægaf PC » 26/04/2005 11:01

Beslutningsforslaget skal 2. behandles den 2. juni. Hvis det vedtages, skal skatteministeren fremsætte et lovforslag; det bliver tidligst i næste folketingsår, og formentlig ikke førend han bliver rykket et par gange fra oppositionen. Så der er tid endnu for dem der vil sælge. :smile1:
PC
Bruger
Bruger
 
Indlæg: 2
Tilmeldt: 8/04/2005 13:06


Det er og bliver en århushistorie.

Indlægaf 4ndelshaveren » 6/05/2005 17:00

1. behandling.

Skatteministeren (Kristian Jensen):
Det er et beslutningsforslag, der går ud på at indføre en avanceskat på den meravance, andelshavere kan opnå ved at likvidere en andelsboligforening i stedet for at sælge andelene enkeltvis efter de gældende prismaksimeringsregler. Det foreslås, at meravancen opgøres som forskellen mellem markedsprisen og maksimalprisen på andelen, og at den meravance så beskattes med 60 pct.
Det er bl.a. i Århus, at der er set nogle eksempler på, at andelsboligforeninger har likvideret foreningen, solgt deres ejendom og fået udbetalt provenuet til andelshaverne. Hermed har andelshaverne opnået at få en højere pris for deres andelsbolig i stedet for den pris, som de kan opnå efter maksimalprissystemet i andelsboligloven. Det er i hvert fald udgangspunktet for beslutningsforslaget.
Forslagsstillerne frygter, at omgåelsen af andelsboliglovens regler om prismaksimering via opløsning af andelsboligforeninger vil vinde mere udbredelse. Med forslaget ønsker forslagsstillerne at stoppe de handler, idet forslagsstillerne mener, at det vil underminere tilbudspligten og dermed svække andelsboligformen til skade for sikringen og udviklingen af et mangfoldigt boligudbud.
Indtil nu har regeringen kunnet identificere ca. 100 likvidationer, altså opløsninger, af andelsboligforeninger i Danmark over en 4-årig periode. Det er et meget begrænset antal i forhold til de mange andelsboliger, der er. Regeringen frygter derfor ikke for en større udbredelse af likvidationer af andelsboligforeninger.

Kl. 15.35

I øjeblikket er regeringen ved at analysere problemstillingerne omkring Århusmodellen nærmere, herunder ser regeringen på, om det må forventes, at modellen vil brede sig, men de øjeblikkelige tilbagemeldinger indikerer, at det ikke ser ud til at være tilfældet.
80 pct. af alle andelsboliger ligger i Københavnsområdet. En udbredelse af konstruktionen kræver derfor, at det kan betale sig at likvidere andelsboliger i Københavnsområdet. Ved en forenings salg af ejendommen er foreningens mulighed for at få en væsentlig højere pris end efter prismaksimeringssystemet afhængig af, hvor mange tomme lejligheder der er i ejendommen, og hvor ofte der bliver en ledig lejlighed i ejendommen. Det skyldes, at den højere pris opstår, fordi tomme lejligheder kan renoveres og derved indbringe en højere leje.
I Københavnsområdet er det vanskeligt for andelshavere at finde en tilsvarende bolig og dermed også vanskeligere for investorer at skaffe mange tomme lejligheder i ejendommene. Efter de eksisterende regler i andelsboligloven kan værdien af ejendommen opgøres ud fra en valuarvurdering af ejendommens værdi som udlejningsejendom med én ledig lejlighed. Det resulterer i, at forskellen mellem, hvad der kan opnås i maksimalpris ved en valuarvurdering, og hvad ejendommen faktisk kan sælges til i Københavnsområdet, må antages at være noget mindre, når investor ikke har udsigt til at opnå ledige lejligheder. Med det mindre spænd mellem maksimalprisen og salgsprisen bliver det mindre interessant for andelshavere i København at likvidere foreningen, sådan som det ses i Århus. Dette forhold giver regeringen grund til at antage, at vi ikke vil se så mange likvidationer af andelsboligforeninger i Københavnsområdet, og at andelsboligformen derfor ikke er under pres. Det er også vigtigt at holde sig for øje, at nogle andelsboligforeninger sælger deres ejendom, fordi andelshaverne ikke kan overskue de økonomiske konsekvenser af at renovere ejendommen. Ved salget af en nedslidt ejendom vil der ofte ske en gennemgribende renovation af ejendommen, hvorved nedslidte andelsboliger bliver erstattet af lejelejligheder i fin stand. Derved er der sket en privat byfornyelse. Det er til gavn for samfundet, når private investorer vedligeholder og forbedrer gamle, nedslidte boliger og dermed sikrer en høj kvalitet af boligmassen. Der kan derfor også være fordele forbundet med de salg, vi har set. Regeringen har sat et arbejde i gang, hvor forholdene vedrørende likvidation af andelsboligforeninger vil blive analyseret nærmere. I arbejdet deltager repræsentanter for Økonomi- og Erhvervsministeriet, Socialministeriet og Skatteministeriet. Regeringen ønsker at afvente resultatet af denne undersøgelse, inden det besluttes, om der skal foretages et indgreb, og hvori et eventuelt indgreb skal bestå. Regeringen vil følge udviklingen i antallet af likvidationer med henblik på løbende at holde øje med situationen og vurdere alvoren heraf. Med hensyn til den foreslåede beskatning vil jeg sådan bare indledningsvis sige, hvis nogle skulle være i tvivl, at indførelsen af nye skatter ikke er en del af regeringens skattepolitik. Vi er gået til valg på et løfte til skatteyderne om et skattestop, og det løfte har jeg tænkt mig at holde. Jeg kan derfor ikke støtte indførelsen af en avanceskat på andelsboliger. De salg, der finder sted i øjeblikket, giver mig heller ikke grund til at gribe ind med en ny beskatning. Jeg tror, at danskerne kun er glade for, at der er en effektiv beskyttelse imod den enorme opfindsomhed med hensyn til at beskatte boligen, som findes i visse partier. Det virker, som om nogle herinde har en fuldstændig klar opskrift, ligegyldigt hvad vi diskuterer, nemlig flere skatter på at bo. Uanset at jeg ikke kan støtte lovforslaget, er der alligevel nogle konkrete kommentarer, som jeg har lyst til at knytte til det konkrete forslag. Efter beslutningsforslaget er det således kun den spekulative del af avancen, der foreslås beskattet. En beskatning, som kun rammer den spekulative avance, skal dels afgrænses i forhold til de situationer, hvor andelshaveren spekulerer, og dels afgrænses i forhold til den del af salgsprisen, der udgør den spekulative meravance. Det volder ret store problemer og vanskeligheder i praksis. Ikke alle opløsninger af en andelsboligforening sker med spekulation for øje. Som nævnt tidligere sælger nogle andelsboligforeninger deres ejendom, fordi andelshaverne ikke kan overskue de økonomiske konsekvenser, der er af at renovere ejendommen. Således er der set eksempler på salg af ejendomme fra andelsboligforeninger til kommunen. Nogle af salgene er endda sket med henblik på nedrivning og kan dermed næppe betegnes som spekulative.

Kl. 15.40

Afgørelsen af, om en ejendom sælges med spekulation for øje, rejser nogle særlige kontrolmæssige vanskeligheder, idet det kræver kendskab til sælgerens sande motiv for salget.
Her må jeg nok indrømme, at jeg er meget overrasket over den store tillid, som SF viser regeringen og skatteministeren, til, at jeg skal kunne gå ind og granske sælgerens hjerne og motiverne bag ved salget for dermed at vide præcis, om det nu er spekulative motiver, eller om det er motiver i forhold til overskueligheden i renovationen af ejendommen, der er årsag til salget.
Jeg takker meget for de evner, som SF tillægger mig, men jeg må nok beklage og indrømme over for SF, at de evner ejer jeg ikke til at kunne gennemskue, hvad der er spekulativt, og hvad der ikke er spekulativt, og til at vurdere, hvilke tanker folk har i deres hoveder. En skatteregel kan derfor ikke adskille de salg, der er spekulative, fra andre salgssituationer, og dermed vil beskatningen ikke bare ramme situationer, hvor der spekuleres, men også situationer, hvor der ikke spekuleres.
En beskatning, der kun rammer den spekulative del af avancen, kræver, at beskatningen tager udgangspunkt i den pris, som den enkelte andelshaver kunne have opnået gennem prismaksimeringssystemet. Det kræver, at der foretages en individuel opgørelse af eventuelle forbedringer i de enkelte lejligheder. En forbedring som f.eks. et nyt køkken vil give en højere pris efter prismaksimeringssystemet og dermed nedbringe den avance, der foreslås beskattet. Forbedringen skal derfor medregnes og dermed fratrækkes ved opgørelsen af den spekulative avance. Hvis forbedringen ikke medregnes, så straffer man de andelshavere, der vedligeholder og forbedrer deres lejligheder.
En grundlæggende ret og rimelighed i en beskatning stiller krav om, at det er muligt at kontrollere grundlaget for opgørelse af skattetilsvaret. Dette kræver en kontrolinstans, som kan føre tilsyn med, at forbedringer er gennemført, og på tidspunktet for salget af ejendommen kan værdiansætte dem korrekt. En sådan administration findes ikke
i dag. Hvis der i stedet gennemføres en skematisk beskatning alene ud fra værdien af ejendommen i foreningens seneste regnskab uden at inddrage de enkelte andelshaveres individuelle forbedringer i beskatningen, så vil beskatningen bryde med princippet i parcelhusreglen om skattefrihed ved salg af egen bolig, og dermed er vi ved at nærme os, at vi også åbner op for beskatning af andre privatejede boligformer. Hvis man gennemfører en beskatning som foreslået i B 43, vil det som sagt kræve, at der gennemføres en særlig kontrolinstans, som gennemgår de individuelle forbedringer fra ejendom til ejendom ved opløsning af en andelsboligforening. Det vil medføre meget store administrative omkostninger for staten. Som tidligere nævnt er det også tvivlsomt, om transaktionerne ved likvidation af andelsboligforeninger er noget, som vil vinde udbredelse. Set i det lys er der ingen grund til at opbygge nye administrative systemer til styring af likvidation af andelsboligforeninger. Efter forslaget skal beskatningen af den opgjorte spekulative avance ske med 60 pct. Indførelsen af en ny skatteprocent vil medvirke til at komplicere skattesystemet yderligere. Det er regeringens mål at få et mere enkelt skattesystem, og derfor arbejder vi for at forenkle for derigennem at øge skatteydernes retssikkerhed. Jeg kan ikke anbefale, at der indføres en ny skatteprocent. På den baggrund, med de argumenter, kan jeg ikke støtte beslutningsforslaget.
4ndelshaveren
SuperGuru
SuperGuru
 
Indlæg: 776
Tilmeldt: 11/11/2004 18:43

Konklusion:

Indlægaf 4ndelshaveren » 6/05/2005 17:04

Skatteministeren støtter ikke forslaget. Foreløbig er der kun 100 opløsninger ud af 180.000 andelsboligfoeninger....Det er for det meste århushistorier , :smile10:
4ndelshaveren
SuperGuru
SuperGuru
 
Indlæg: 776
Tilmeldt: 11/11/2004 18:43

Indlægaf Repo » 24/08/2006 09:23

Hej.

Hvad menes med "salg med spekulation for øje"?
Vores forening, som er ca. 6 år gammel, hviler på et, efter min mening meget skrøbeligt fundament, med en overvejende del af finansieringen som stående lån, og 2/3 af indtægterne fra erhvervslejere. Så jeg kan se store problemer forude, hvis renten stiger. Så får vi både en højere boligafgift (+20% pr. procent renten stiger), og sandsynligvis manglende lejeindtægter, fordi højere renter jo er skidt for erhvervet.

Efter min mening skal vi sælge ejendommen nu, opløse foreningen, og blive boende som lejere. Med det opnår vi, både at få et kontant udbytte og en lavere husleje.

Spørgsmålet er blot, om vi bliver beskattet??

Gode svar imødeses snarest.
Repo
Repo
Ekspert
Ekspert
 
Indlæg: 108
Tilmeldt: 8/07/2004 14:12
Geografisk sted: København

Indlægaf 4ndelshaveren » 24/08/2006 14:13

I bliver beskattet af alt der hedder erhvervsdrift.

Rentens stigning betyder kun noget for jeres lån og ikke så meget for erhvervsindtægterne.
4ndelshaveren
SuperGuru
SuperGuru
 
Indlæg: 776
Tilmeldt: 11/11/2004 18:43

Indlægaf Repo » 24/08/2006 15:36

Hej.

Kan man beregne det således:

Erhvervsandel af salgssum
- erhvervsandel af anskaffelsessum
= fortjeneste til 30% beskatning.

Jeg tror at der er risiko for at miste erhvervslejere og dermed indtægter, hvis klimaet (højere rente) for erhvervene bliver dårligere. Og hvis renten stiger, så falder valuarvurderingerne også. Til gengæld falder kursværdien ikke på flexlån, så alt i alt medfører rentestigninger lavere formue, højere boligafgift og risiko for underskud på driften og dermed yderligere formuefald.
Repo
Repo
Ekspert
Ekspert
 
Indlæg: 108
Tilmeldt: 8/07/2004 14:12
Geografisk sted: København

Indlægaf zuma » 3/09/2006 12:27

Det vil være en god idé at kontakte en revisor, idet reglerne mig bekendt er særdeles komplekse hvad angår det nøjagtige beskatningsgrundlag.
zuma
SuperGuru
SuperGuru
 
Indlæg: 1048
Tilmeldt: 11/06/2004 15:44


Tilbage til Salg af foreningens ejendom

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst

cron