Side 2 af 2

Indlæg: 23/03/2005 09:20
af jilarsen
Mht. Min tråds spørgsmål om dette er lovligt. Har jeg undersøgt sagen hos 2 uafhængige advokater, hvor den ene har speciale indenfor bolighandel.

Begge advokater siger at denne konstruktion er fuldt lovlig. Derudover kender jeg en een i en Bolig Administration, som også giver udsagn om, at konstruktionen er lovlig.

Så mit spørgsmål mht lovligheder, mener jeg at have fået svar på...

Takker for debatten. :smile2:

Indlæg: 4/04/2005 17:14
af 4ndelshaveren
Jf indlægget i

http://www.andelsbolig-debat.dk/andelsb ... .php?t=891

er det på grænsen til det lovlige. Det er værd at undersøge ellers kommer i til at betale en masse for noget som er ulovligt.

Indlæg: 4/04/2005 23:05
af jilarsen
Selve konstruktionen er lovlig, man skal dog være opmærksom på om ejendommen er værdisat for højt. Derved kan det blive ulovligt.

Men det sikkerste er at sælge til en investor, som giver nogle konkrete penge på bordet, dog kræver det typisk at man fraflytter boligen op til et år for at den kan blive renoveret.

"opløse og sælge til sig selv" - modellen

Indlæg: 12/04/2005 16:49
af jeppebo
Ifølge flere juridiske eksperter på andelsboligområdet er denne konstruktion i modstrid med andelsboliglovens regler om maksimalprisbestemmelsen.

Maksimalprisbestemmelsen omhandler at ejendommen kan handles til den maksimale pris fastsat af st.aut. ejendomsmægler, valuar eller off.vurd. , forstået som handelsprisen. Handelsprisen i den forstand er typisk lavere end hvis man sælger til investorvurdering fordi ejendommen så er tom. Hvis i selv fastsætter prisen på ejendommen kan domstolene fastslå, idet i er den samme ejerkreds, at i har omgået eller rettere direkte modstridt andelsboliglovens maksimalprisbestemmelser og at prisen er urealistisk fordi i lige har fået foretaget en vurdering af ejendommmens handelspris, uanset vurd.metode.

Derved er i på juridisk gyngende grund og politkikerne bryder sig nok endnu mindre om denne konstruktion end de andre, som de bestemt heller ikke er glade for.

Som lægmand vil jeg kraftigt fraråde denne konstruktion

Indlæg: 12/04/2005 22:19
af Peter
Modellens fortalere kunne indvende, at modellen opfylder lovgivningens maksimalprisregler, idet den nystiftede forening anvender anskaffelsesprisen som værdiansættelsesmetode. Anskaffelsesprisen er en af de fuldt lovlige værdiansættelsesmetoder og den kan sagtens anvendes selv om en valuarvurdering ville give en lavere vurdering. Men det kan - som du er inde på - diskuteres om der i kraft af personsammenfaldet overhovedet er tale om en "anskaffelse".

Bemærk at ovenstående ikke på nogen som helst måde er et forsvar fra min side for modellens lovlighed - selv om jeg i øvrigt ville finde det naturligt, at prisdannelsen på boliger blev sat helt fri. Statsstyrede priser er noget, der hører til i kommunistiske lande, hvor den slags sjovt nok fører til sortbørsøkonomi, "vennetjenester" og penge under bordet - lige som det også er tilfældet i Danmark!

Gråzone

Indlæg: 17/04/2005 13:06
af jeppebo
Konstruktionen er klart i gråzonen og vil sandsynligvis blive dømt ulovlig hvis den gik til domstolene. Mæglerfirma fra Århus har selv søgt at sælge modellen her i hovedstaden, men har nu fået kolde fødder og fraråder dette.

Indlæg: 30/04/2012 01:31
af jvg007
Hvis ALLE folk havde lyttet til Peters indlæg her, så var vores forening ikke ved at gå konkurs idag :o)

Indlæg: 30/04/2012 09:11
af molan
Ja sådan går det når folk bliver grådige og sælger arvesølvet (dog sider de egentlig ansvarlig på Christiansborg, det er jo deres lovændringer som gjorde det muligt).