Side 1 af 1

enstemmighed ved salg af andesforening?

Indlæg: 16/03/2005 12:57
af dot
Hej.

Har lige et spørgsmål som jeg håber at få svar på.
Det er blevet forslået ved generalforsamlingen i min forening, at ophæve foreningen og sælge den, med henblik på ret stor fortjeneste.

Mit spørgsmål er om en vedtagelse af forslaget kræver enstemmighed blandt alle andelshavere, eller er det flertallet der afgør udfaldet?

Som det ser ud pt. går 3/4 dele af ind for en opløsning af foreningen, både pga. den forestående indtjening, men også pga. manglende interesse for bestyrelsesposter osv.

Håber nogen kan hjælpe med lidt afklaring.

på forhånd tak.

Mvh stine

Indlæg: 19/03/2005 18:57
af Admin. Jens Arentoft
Svaret skal findes i foreningens vedtægter.

http://www.andelsbolig-debat.dk/Normalvedtaegt1988.htm
Normalvedtægten siger f.eks.
§ 27. Stk. 2. Vedtagelse af forslag om:
f. Foreningens opløsning,
kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at 2/3 stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende medlemmer.

Modsigelser i vedtægter

Indlæg: 27/03/2005 14:18
af sune
I min ABs vedtægter er det uklart for mig, hvad der er gældende.

Først står der at der i "almindelighed tages beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog kræves der enstemmighed vedrørende beslutninger om ejendommens salg og modernisering."

Længere nede står der for at "bestemmelser om foreningens opløsning kan vedtages kræves, at ved opløsning 3/4 af de afgivne stemmer erklærer sig for forslaget".

Hvis man afvikler en AB.. Vil det så være at betagne som opløsning eller salg i forhold til ovennævnte vedtægter?

God påske
Sune