Side 1 af 1

Opløsning af A/B For selv at overtage som ejer

Indlæg: 10/04/2005 12:28
af 4841
Hej Jeg bebor en ejendom med blandet ejer og andels forhold og har et spørgsmål angående salg/opløsning.

Fakta:
Ejendommen indeholder 8 lejligheder 3 ejer - 5 andele.
Alle er registreret som ejerlejligeheder med selvstændige matrikel numre.
De 5 andele er alle beboet af andelshaverne.
De 3 ejerlejl. er nogle som andelsforeningen har solgt fra.
Der er ingen gæld i ejendommen.

Spørgsmål:
Kan vi opløse foreningen og fordele lejlighederne mellem os og få lavet skøder med os selv som ejere?
Er der nogen der kender de skattemæssige konsekvenser af dette?

Er der nogen der kender noget til dette ?

Mvh
Morten

Opløsning af forening og salg til sig selv

Indlæg: 12/04/2005 16:31
af jeppebo
Hvis hver lejlighed i jeres "forening" har hver sit matrikelnr kan jeg ikke forestille mig at det er en reel andelsboligforening. At der ikke er noget gæld lyder også underligt. Jeres konstruktion lyder lidt bizar og uden at vide det kan i selvfølgelig være et aps.

Hvis man udelukker jeres konstruktion og lader som om i er en "rigtig" andelsboligforening har jeg følgende betragtninger:

I bund og grund er det en dårlig ide at opløse og sælge til sig selv, idet i omgår maksimalprisbestemmelserne og derved strider i direkte mod andelsboligloven, hvis i altså er en andelsboligforening. Maksimalprisbestemmelserne omhandler at ejendommen skal handles til det man kalder handelsprisen. Handelsprisen er fastsat af valuar eller ejendomsmægler eller den off. vurd. og er normalt lavere end investorpris fordi investorpris beror på at ejendommen er tom. I kan ikke først fastsætte en handelspris, uafhængigt af hvilken vurd.metode i bruger og derefter selv fastsætte prisen på jeres ejendom Domstolene kan fastslå at der er identitet mellem gammel og ny ejerkreds og derved dømme at prisen er urealistisk. Så er i på gyngende grund.

Så kan man væve over om domstolene vil gøre noget ved det. Det er jo ikke noget de selv bestemmer i denne type sag, men det er sikkert at politikerne ikke kan lide disse modeller for salg af andelsboliger, uanset om det er efter investormodel eller "opløse og sælge til sig selvmodellen"

I kan ikke sk... og spille på tromme samtidig.

Indlæg: 12/04/2005 17:21
af 4841
Ja Konstruktionen i vores ejendom er ikke helt normal, men det stammer fra engang i 1970èrne hvor daværende ejer af udlejnings ejendommen lavede lejlighederne om til ejerboliger, med hensigten at sælge.

Men lejerene der beboede ejendommen på det tidspunkt, gik sammen, købte ejendommen og stiftede en andelsforening som så ejer ejendommen.
Andelsboligforeningen har så selv solgt 3 af lejlighederne fra, som ejer, for at indfri gælden i ejendommen.

Alle lejlighederne har ejerlejligheds status.
Man burde vel i realiteten "bare kunne opløse foreningen" og uddele et skøde til hver andelsejer?

Mvh. Morten

Indlæg: 17/04/2005 13:11
af jeppebo
Det er i gråzonen af hvad jeg som lægmand er inde i. Syntes det virker underligt at i er en andelsboligforening med 8 matrikelnr. I burde kontakte en jurist med speciale i boligret

konvertering til ejerforening.

Indlæg: 10/10/2005 22:09
af KENNETH
I forbindelse med tag-udskiftning er der i vores andelsboligforening nu blevet en masse plads som kan ændres til lejligheder og udvidelse af 4salslejligheder. Ifølger ejerlejligheds loven § 10 stk 2, kan man ved udvidelse af boligarealet danne en ejerfoening for de nye lejligheder på toppen. Men den nyoprettede ejerforening i andelsforeningens bygning, skulle man så ikke ifl §10 stk 2 så bagefter kunne konvereterer hele bygningen til ejerlejligheder. Er der ikke nogen herinde med forstand på andelsloven og ejerlejligheds loven og det kan bruges til dette.
Håber der er nogen med §-læsebriller herinde.

hilsen Kennet

Indlæg: 20/10/2005 14:51
af nvn
KENNETH skrev:I forbindelse med tag-udskiftning er der i vores andelsboligforening nu blevet en masse plads som kan ændres til lejligheder og udvidelse af 4salslejligheder. Ifølger ejerlejligheds loven § 10 stk 2, kan man ved udvidelse af boligarealet danne en ejerfoening for de nye lejligheder på toppen. Men den nyoprettede ejerforening i andelsforeningens bygning, skulle man så ikke ifl §10 stk 2 så bagefter kunne konvereterer hele bygningen til ejerlejligheder. Er der ikke nogen herinde med forstand på andelsloven og ejerlejligheds loven og det kan bruges til dette.
Håber der er nogen med §-læsebriller herinde.

hilsen Kennet
Ifølge lov om ejerlejligheder §10 kan ejendomme opført den 1. juli 1966 eller tidligere opdeles i ejerlejligheder, såfremt der efter den 1. juli 2004 er blevet tilført én eller flere beboelseslejligheder i bygningens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager.

Dog er det sådan at de eksisterende boliger fortsætter som en ejerlejlighed der ikke kan opdeles yderligere. Dvs. at hvis I tilfører 2 ekstra lejligheder i tagetagen har i mulighed for at opdele ejendommen i 3 ejerlejligheder. 1 for hver af taglejlighederne og 1 for resten af ejendommen.

Den eneste mulighed der er for at opdele en andelsboligforening med f.eks. 40 andelshavere i 40 ejerlejligheder er hvis ejendommen er opført senere end 1. juli 1966

Hilsen Nicolai

Indlæg: 13/12/2005 00:17
af Kibbbs
Helt enig, men det er også muligt at omdanne en ejendom som er opført før 1. juli 1966, hvis den er fredet.